Hazai hírek

Néphagyomány az oktatásban – fotókon

Néhány pillanatfelvétel a Néphagyomány az oktatásban címmel a Selye János Egyetem Tanárképző Karán tartott eseményről.
 
A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia együttműködve a Selye János Egyetem Tanárképző Karával Néphagyomány az oktatásban címmel innovációs pedagógus-továbbképzést szervezett. A 60 órás akkreditált képzés 21 résztvevővel zajlott, január elejénzárult.

Az innovációs továbbképzés célja a hagyományközvetítés formáinak elméleti és gyakorlati megismertetése és az oktató-nevelői munkába történő beépítése volt. A képzés során a résztvevők néprajzi és táncfolklorisztikai alapismeretekre tettek szert, megismerkedtek a hagyományközvetítés pedagógiai módszertanával, az óvodai és iskolai hagyományápolással összefüggő életkori szempontok és képességalapú differenciálás lehetőségeivel, a néphagyomány különböző területeinek az óvodai és az iskolai nevelési-oktatási folyamatba való beillesztésének tervezési módszereivel.

A pedagógusok áttekintést kaptak a szlovákiai magyar nyelvterület etnikai és táji tagolódásáról, a magyar népi játékok rendszeréről, a magyar népszokások felosztásáról, a magyar népzene dialektusterületeiről, a magyar tánctípusokról és táncdialektusokról, megismerkedtek a népi játékok átadásának módszertanával, valamint az ünnepi szokások alkalmazásával az óvodai és iskolai nevelő-oktató munkában. (Hagyományok Háza – sajtóközlemény)