Kitekintő

Rasmussen dán sarkutazó, az eszkimológus

knud Rasmussen
Knud Rasmussen

A grönlandi Jakobshavnban 145 éve született Knud Rasmussen, az „eszkimológia” atyja, dán sarkutazó és néprajztudós.

Életét az eszkimók (inuitok) közötti néprajzi kutatómunkának szentelte. Tevékenységét megkönnyítette, hogy anyja félvér eszkimó származású volt, ő maga a dánon kívül második anyanyelvként beszélte a grönlandi eszkimók nyelvét. Gyermekkorát Grönlandon töltótte, s maga is megszerezte azokat az ismereteket, amelyek egyáltalán lehetővé teszik az eszkimók életét a magas észak hihetetlenül kemény természeti viszonyai közepette.

Középiskolai és egyetemi tanulmányait Dániában végezte: földrajzot, geológiát, meteorológiát, botanikát, zoológiát, történelmet, nyelvészetet és néprajzot tanult, s ahol végül megtalálta életcélját, az eszkimók történelmének és kultúrájának feltárását.

1910-ben társadalmi segítséggel létrehozta a „Thule” expedicíós és kereskedelmi bázist, ahonnan 1912 és 1924 között összesen öt nagyszabású expedíciót vezetett az eszkimók által lakott vidékre. Ezek az expedíciók az eszkimók természeti termékei és a nyugati ipari áruk cseréjét segítették elő.

A több esztendeig tartó úton európai és grönlandi eszkimó útitársaival nap mint nap a kanadai eszkimók életét élték. Lakhelyük éppen olyan hókunyhó volt, mint azoké, közlekedési eszközük a kutyaszán és a bőrből készített kajak. Táplálékukat is elsősorban vadászattal és halászattal kellett megszerezniük. Az anyanyelvként beszélt eszkimó nyelv, s a szokások elsajátítása tette lehetővé az alaszkai eszkimó törzsek tagjai barátságának és feltétlen bizalmának megnyerését. Ennek révén sikerült páratlan értékű néprajzi és történeti-archeológiai anyagot gyűjtenie és feltárnia az eszkimók mondavilágát, vallásos hiedelmeit, erkölcsi felfogását, családi és törzsi életét. Jelentősek az expedíció természettudományos, zoológiai, botanikai és földrajzi eredményei is.

Knud Rasmussen expedícióvezető egy expedíciós szánnál az expedíció tagjaival, Arnarunnluaqkal és Qaavigarsuaqkal, valamint egy ismeretlen személlyel. Az 5. Thule-expedíció fotója © Dán Nemzeti Múzeum.
A grönlandi Ilulissatban  található a Knud Rasmussen Múzeum
A grönlandi város legizgalmasabb tárlata a híres dán sarkkutatónak, Knud Rasmussennek állít emléket. Az épület nem más, mint a legendás felfedező ilulissati szülőháza, amely 1939 óta mutatja be híres lakójának expedícióit. A tárlatot a hét útról származó térképek, személyes és használati tárgyak teszik teljessé.
Rasmussen
Knud Rasmussen háza ma múzeum, Hundested, Sjælland, Dánia A ház 1917-ben épült. A ház nem a család hagyományos nyári rezidenciája volt, hanem inkább egy olyan hely, ahol Knud elmerülhetett a munkájában, távol a főváros nyüzsgésétől és társadalmi kötelezettségeitől.

Magyarul megjelent művei

  • Thulei utazás. Kutyaszánon az eszkimók földjén; ford. Detre Zsuzsa; Gondolat, Bp., 1965 (Világjárók)
  • Amikor a hollók még beszélni tudtak. Eszkimó népmesék; összegyűjt. Knud Rasmussen, ford. Lengyel Fruzsina; Fapadoskonyv.hu, Bp., 2012
  • Knud Rasmussen könyvei az Archive.org-on