Hazai hírek Közösség Oktatás

Erőt, egészséget! • Zsilka Tibor 85 éves

85. születésnapját ünnepli ma Zsilka Tibor (Žilka Tibor) nyelvészprofesszor, irodalomtudós. Kutatási területe a stilisztika, a nyelvészeti statisztika, a kommunikációelmélet, a szemiotika, a lexikográfia volt. Magyar és szlovák folyóiratokban publikált; tankönyveket is írt.

Paláston látta meg a napvilágot 1939. január 29-én. 1957-ben Ipolyságon érettségizett, majd 1962-ben a pozsonyi Comenius Egyetemen magyar–szlovák szakos tanári oklevelet szerzett. 1968-ban doktorált, 1973-tól a nyelvtudomány kandidátusa.

1962-től a nyitrai Pedagógiai Főiskola magyar tanszéke, 1969-től az Irodalmi Kabinet, 1976-tól a szlovák tanszék oktatója. 1984-től egyetemi docens, 1994-től egyetemi tanár. Nagydoktori értekezését 2000-ben védte meg a Brünni Egyetemen. 1993-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, majd a Szlavisztika – Közép-Európa Intézetének vezetője lett.

„A munka, vagyis a tevékenység most igen fontos. Nemcsak gyógyít a munka, hanem lefoglalja a gondolkodásunkat, helyes irányba tereli. Ezt katonáskodásom idején sulykolták belénk, bár ott a foglalkoztatás sokszor értelmetlen parancsok teljesítésére irányult. Az egyetem elvégzése után két évig volt szerencsém ezt megtapasztalni. Amikor 1962-ben magamra öltöttem a mundért, rövidesen bekövetkezett az ún. kubai válság. Akkor volt az emberiség a legközelebb az atomháború kitöréséhez. Ez a szörnyű kezdet, valamint a komplett két esztendő zöldben viszont sok mindenre jól felkészített: azt szuggerálta belém, hogy veszély esetén, amilyen ez a mostani koronavírus-járvány okozta helyzet is, állandóan foglalatoskodni kell valamivel. Ilyenkor nem szabad fölöslegesen tépelődni, apátiába süllyedni. Kissé érvényes Švejk, a derék katona mondása: »Aki gondolkodik, az nem katona.« Modifikálva: aki most nem talál megfelelő elfoglaltságot magának, az sokkal tragikusabbnak látja az elkövetkezendő napokat, hónapokat…”nyilatkozta Tallósi Bélának 2020-ban.

Egy másik beszélgetésben arra a kérdésre, „Miként változik a stilisztika az internet korában?”, ezt válaszolta:

„A stilisztika az a tantárgy, amelyet legtöbbet tanítottam, de ma már a retorika a népszerűbb tudományág. A nyelvi megnyilvánulások, a szöveg elsődleges célja a hatás elérése, s ezt retorikai eszközökkel célszerűbb vizsgálni. Az internet, a tömérdek blog, valamint az SMS-ek vizsgálata újabb kutatási terület, amelyre a szakemberek egyre jobban fókuszálnak. Itt továbbra is szükség van a stilisztikai módszerekre, hiszen az információátadás most is jobbára nyelvi kifejezőeszközök segítségével történik. Nem beszélve arról, hogy a nyelvtudomány ott állt az internet születésénél, annak bölcsőjénél.”

Erőt, egészséget kívánunk a Professzor úrnak!

Elismerései:

2015 Cena Pavla Straussa
2017 Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
Művei:
1973 A stílus hírértéke
1974 Stilisztika és statisztika
1978 Poétikai szótár
1991 Téma a štýl v postmodernizme
1995 Text a posttext
1997 Od moderny k postmoderne
2000 Postmoderná semiotika textu
2006 (Post)moderná literatúra a film
2006 Vademecum poetiky
2019 Poétikai kisszótár – 500 fogalom magyarázata irodalmi példákkal szemléltetve

Kapcsolódó: