Az Ajánlott irodalom és olvasmányok rész tartalmazza azoknak a magyar és világirodalmi műveknek a listáját, amelyből a tanár saját belátása szerint választhat a tanulók aktuális tudásának, képességeinek és érdeklődésének megfelelően.…