Relációs jelek értelmezése Δ > 5 (a gondolt szám nagyobb, mint 5) azokat a természetes számokat jelenti, melyek az 5-től jobbra találhatók a számegyenesen. (6; 7; 8; …) Δ < 7 (a gondolt…