Egyéb kategória

Önbizalom szlovák nyelven

Bár az alapiskolai beíratások csak áprilisban lesznek, a környezetemben több pozsonyi szlovák szülő már most mérlegeli, melyik iskolát válassza a gyermekének. A legközelebbit? Más városkerületbelit? Vagy idegen tannyelvűt, amit egy bizonyos réteg mostanában nagyon menőnek tart? Egy énekesnő mondta, hogy kiskoruktól csak angolul beszélt a gyerekeivel, hogy aztán zökkenőmentesen tanulhassanak az angol iskolában, amit azért választott, hogy ne földhözragadt szlovákok legyenek, hanem világfiak.

A „földhözragadt” szót nyugodtan kihagyhatta volna, elég lett volna annyit mondani, hogy ne legyenek szlovákok. 

Pedig nem az a természetes, hogy szlovák szülőknek szlovák legyen a gyermeke? Mint ahogyan feltehetőleg az angol szülőknek meg angolok a gyerekei? Egy dologra azonban rájött a hölgy: szlovák iskola nélkül nincs szlovák identitás. Mint ahogyan magyar iskola nélkül sincs magyar identitás. Ezzel a magyar szülők többsége is tisztában van. Ennek ellenére – vagy az énekesnő logikáját követve épp ezért – mégis vannak, akik a szlovák alapiskolát választják a magyar gyermeküknek. Ezek a szülők azzal indokolják döntésüket, hogy magyar iskolában a gyerek nem tanul meg szlovákul és nem fog érvényesülni az életben. De hát az alapiskola nem nyelviskola.

Elsődleges feladata egy szellemiség, egy kulturális hagyomány átadása, amibe természetesen a nyelv is beletartozik. Tehát azok a szülők, akik magyar iskolába íratják a gyereküket, nem azért teszik, hogy a gyerek ne tanuljon meg szlovákul és ne érvényesüljön, hanem azért, mert fontosnak tartják, hogy az anyanyelvén tanuljon – ami Comenius óta a legjobb alternatíva –, hogy kötődjön a magyar kultúrához és ne váljon nemzetiségileg és kulturálisan gyökértelenné. Emellett ők is akarják, hogy tudjon szlovákul. A szlovák iskolában a magyar gyerek a szlovák nyelven kívül a szlovák kultúrát és szellemiséget sajátítja el, és sajnos, részben egy magyarellenességet is, aminek következtében sokszor le akar magáról vetni mindent, ami magyar. A magyar alapiskola tapasztalataim szerint nem nevel szlovákellenességre, és szlovákul is megtanít egy bizonyos szinten. Illetve még inkább megtaníthatna, ha a magyar gyermekek a szlovák nyelvet alapjaitól kezdve tanulhatnák. Ugyanúgy, mint például az angolt vagy a németet tanulják.

A magyar pedagógusok már régóta kérik, hogy a magyar iskolákban idegen nyelvként lehessen tanulni a szlovákot, ami nem veszélyeztetné annak államnyelv pozícióját. 

De nem csak a nyelvtudáson múlik az érvényesülés. Bizonyított, hogy sok egyében kívül önbizalom is kell hozzá. S e szempontból nem szeretnék annak a gyereknek a bőrében lenni, akitől egyszeriben idegen nyelven várják el, hogy tanuljon és teljesítsen.

Forrás: Lampl Zsuzsanna, ujszo.com