Egyéb kategória Kitekintő Konferencia

„A média hatása a gyermekekre és fiatalokra”

Megjelent a Csíkszeredai Kar Társadalomtudományi Tanszéke keretében működő „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” Kutatócsoport kiadványsorozatának 10. kötete „Család – Iskola – Média” címmel.

A kötetben közölt tanulmányok a 2019 tavaszán (2019. május 17-18.) Csíkszeredában azonos címmel szervezett konferencia előadásai alapján készültek. A kötet rezümék formájában, a kapcsolódó bibliográfiai adatokkal ismerteti a kiadványsorozat minden korábbi tanulmányát, tartalmas bemutatót közöl a Kutatócsoport tíz éve indult munkájáról, és külön publikációs jegyzékbe foglalja össze a kiadványsorozaton kívül megjelent szakmai anyagokat.

A kötetet szerkesztette: Biró A. Zoltán, Bodó Julianna, Székely Kinga Katalin

___________

Az infokommunikációs eszközök és tartalmak térnyerésével lényeges mértékben megnövekedett, és várhatóan még tovább növekedhet a média szocializációs szerepe. Egyre több érv fogalmazódik meg azzal kapcsolatban, hogy a CSALÁD és az ISKOLA szocializációs szerepe akkor érvényesülhet jobban, ha az iskolai és otthoni nevelési/oktatási gyakorlat figyelembe veszi a digitális eszközök és tartalmak (MÉDIA) szocializációs hatásait is, ha a család és az iskola bekapcsolja/fölhasználja a médiát saját szocializációs szerepének újragondolásába, bővítésébe.

Ez a kérdéskör egész sor elemzésre váró szakmai kérdést vet fel. Miként alakul a család és az iskola – mint intézmény – mozgástere (lehetőségek, kötelezettségek, korlátok), a szocializációs szerepek „újrafelosztásában? Miként alakul a szülő és a pedagógus – mint személy – mozgástere (lehetőségek, kötelezettségek, korlátok) a szocializációs feladatok és lehetőségek tekintetében? Hogyan alakul a gyermekek és fiatalok szocializációja a Média- Család – Iskola „háromszögben”?

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara keretében működő A média hatása a gyermekekre és fiatalokra kutatásorozat keretében végzett elemzések eredményei is arra utalnak, hogy a digitális eszközök és tartalmak szocializációs szerepének vizsgálata a család és az iskola szemszögből egyaránt fontos, a pedagógusok és a szülők körében egyaránt növekszik az igény az ezen a téren szükséges ismeretek, kompetenciák megszerzése iránt.

Az ebben a témakörben szervezett konferenciánk teret kíván adni az ezzel a témakörrel foglalkozó megközelítéseknek:

Kutatási eredmények (átfogó vagy szűkebb körű adatfelvételek, interjús elemzések, esettanulmányok, kutatási tervek) prezentációja
Az iskolák/pedagógusok által kezdeményezett sikeres kezdeményezések, jó gyakorlatok bemutatása
A szülők vagy pedagógusok szakmai felkészítésével kapcsolatos kezdeményezések és programok ismertetése
Tanácsadási-konzultációs programokról, szakpolitikai tervekről, kezdeményezésekről készített beszámolók
A médiatudatosság és a digitális készségek fejlesztésére alkalmazott konkrét iskolai módszerek, programok, eszközök ismertetése, szemelvények nemzetközi gyakorlatokból
A plenáris program és a szekcióelőadások mellett a rendezvény teret ad szakmai bemutatóknak, műhelymunkának, kerekasztal fórumnak, szakkönyvek bemutatásának is.

Szervezők:

  • Sapientia EMTE, Csíkszereda, Társadalomtudományi Tanszék, „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” Kutatócsoport
  • Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
  • Spektrum Oktatási Központ
  • Pro Educatione Egyesület
%d bloggers like this: