Szlovák nyelv Tanuljunk

Főnevek ragozási mintái

Főnevek, melyek embereket, állatokat, tárgyakat, tulajdonságokat, történéseket neveznek el. A szlovák nyelvben ragozási mintái vannak.

Főnevek ragozása

A szlovák nyelvben a főneveket többfajta minta alapján ragozzuk. Minden nyelvtani nemnek (hím, nő, semleges) megvannak a maga mintái. Ugyanúgy, ahogy tudnunk kell a szlovák nyelvben, hogy egy adott főnév milyen nemű, tudnunk kell azt is, hogy milyen minta szerint ragozzuk. Ennek köszönhetően tudjuk helyesen használni.

hímnem élő mássalhangzóra vagy -o-ra végződő főnevek

mássalhangzóra végződő állat megnevezések egyes számban

chlap
-a-ra végződő főnevek hrdina
élettelen kemény vagy semleges mássalhangzóval végződő főnév

kemény vagy semlegesmássalhangzóval végződő állat megnevezések többes számban

dub
lágy mássalhangzóval végződő főnév

lágy mássalhangzóval végződő állat megnevezések, de csak többes számban!

élettelen főnevek, amelyek végződései: -el, -ár, -er, -ier, ál

stroj
nőnem magánhangzóra

végződő szavak

az -a előtt egy kemény vagy semleges mássalhangzó áll žena
az -a előtt lágy mássalhangzó áll ulica
 mássalhangzóra

végződő szavak

többes számban -e betűre végződnek dlaň
többes számban -i betűre végződnek kosť
semleges nem o– ra végződő főnevek mesto
e-re végződő főnevek srdce
ie-re végződő főnevek vysvedčenie
a vagy –ä-re végződő főnevek dievča

kemény mássalhangzók: d t n l g k h ch
lágy mássalhangzók: ď ť ň ľ dž č š ž dz c j
semleges mássalhangzók: b m p r s v z f

Egyes szám Többes szám
žena
N žena ženy
G ženy žien
D žene ženám
A ženu ženy
L (o) žene ženách
I (so) ženou ženami
Egyes szám Többes szám
mama
N mama mamy
G mamy mám
D mame mamám
A mamu mamy
L (o) mame mamách
I (so) mamou mamami

Továbbá: babkavnučkadcérarodinapriateľka

A chlapec főnevet a chlap minta szerint ragozzuk.

Egyes szám Többes szám
chlap
N chlap chlapi
G chlapa chlapov
D chlapovi chlapom
A chlapa chlapov
L (o) chlapovi chlapoch
I (so) chlapom chlapmi
Egyes szám Többes szám
chlapec
N chlapec chlapci
G chlapca chlapcov
D chlapcovi chlapcom
A chlapca chlapcov
L (o) chlapcovi chlapcoch
I (so) chlapcom chlapcami ?

Továbbá: vnukdedkootecsynpriateľštudentmuž

A főnevek mintái

Hím nem

Élő főnevek Élettelen főnevek Idegen eredetű főnevek
chlap hrdina dub stroj kuli
Egyes szám N chlap hrdin-a dub stroj kuli
G chlap-a hrdin-u dub-a stroj-a kuli-ho
D chlap-ovi hrdin-ovi dub-u stroj-u kuli-mu
A chlap-a hrdin-u dub stroj kuli-ho
L chlap-ovi hrdin-ovi dub-e stroj-i kuli-m
I chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-m
Többes szám N chlap-i hrdin-ovia dub-y stroj-e kuli-ovia
G chlap-ov hrdin-ov dub-ov stroj-ov kuli-ov
D chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-om
A chlap-ov hrdin-ov dub-y stroj-e kuli-ov
L chlap-och hrdin-och dub-och stroj-och kuli-och
I chlap-mi hrdin-ami dub-mi stroj-mi kuli-ami

Nő nem

Egyes szám
žena ulica dlaň kosť gazdiná idea
N žen-a ulic-a dlaň kosť gazdin-á ide-a
G žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-ej ide-y
D žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
A žen-u ulic-u dlaň kosť gazdin-ú ide-u
L žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
I žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou gazdin-ou ide-ou
Többes szám
N žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
G žien/-í ulíc/-í dlan-í kost-í gazdín ide-í
D žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam gazdin-ám ide-ám
A žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
L žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach gazdin-ách ide-ách
I žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami gazdin-ami ide-ami

Semleges nem

Egyes szám
mesto srdce vysvedčenie dievča
N mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
G mest-a srdc-a vysvedčen-ia dievč-aťa
D mest-u srdc-u vysvedčen-iu dievč-aťu
A mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
L mest-e/-u srdc-i vysvedčen-í dievč-ati
I mest-om srdc-om vysvedčen-ím dievčať-om
Többes szám
N mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
G miest/-í sŕdc vysvedčen-í dievč-at/-eniec
D mest-ám srdc-iam vysvedčen-iam dievč-atám/-encom
A mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
L mest-ách srdc-iach vysvedčen-iach dievč-atách/-encoch
I mest-ami srdc-ami vysvedčen-iami dievč-atami/-encami
%d bloggers like this: