Egyéb kategória Hazai hírek

Interaktív térkép: Itt egyszerű megnézni, melyik járásban melyik évfolyam megy iskolába

Az oktatási minisztérium iskolanyitási térképe járásokra bontva. Ha a járás területére húzzuk az egeret, megjelenik a nyitva tartó intézmények listája.

 Bez názvu3
B: S účinnosťou od 19. apríla 2021 je obnovené v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 školské vyučovanie nasledovne:

Prezenčne:

 • Materské školy, špeciálne materské školy, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach,
 • Základné školy– I. stupeň a II. stupeň len končiace ročníky (okrem „čiernych” okresov) a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,
 • Špeciálne základné školy,
 • Základné školy pri zdravotníckych zariadeniach,
 • Stredné školy len končiace ročníky a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,
 • Stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktické školy, odborné učilištia,
 • Stredné zdravotnícke školy – všetky ročníky,
 • Jazykové školy – len pre konanie štátnej jazykovej skúšky.

Dištančne:

 • ZŠ – II. stupeň (žiaci iných ako končiacich ročníkov) a žiaci končiacich ročníkov základných škôl v „čiernom” okrese,
 • Stredné školy – všetky ročníky okrem končiacich,
 • ZUŠ – okrem žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov),
 • Jazykové školy-okrem konania štátnej jazykovej skúšky (tie je možné vykonávať prezenčne).

Individuálne:

 • ZUŠ-pre žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov),
 • Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Obnovená prevádzka:

 • Školské jedálne-pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne (pre ostatných žiakov formou výdaju),
 • Školské kluby detí,
 • Špeciálne výchovné zariadenia,
 • Internáty pre špeciálne školy, praktické školy a odborné učilištia,
 • Internáty stredných zdravotníckych škôl – ubytovanie po jednom na izbe.
%d bloggers like this: