Magyar irodalom Tanuljunk

Távtanítás – Középiskola 4. o. – Örkény Isván és az egyperces novellák

Egyperces novellák
Tanár: Péter Krisztina

Örkény Egyperces novellák című írásáról van szó ebben a videóban. A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Pannon RTV közreműködésével 2020-ban az általános és a középiskolák minden osztálya számára egy teljes évnyi tananyag kerül rögzítésre. A tanórák a YouTube-on érhetőek el a diákok szülők számára, akik szükség esetén az így létrehozott tudástár felhasználásával sajátíthatják el a tananyagot.

Az Egyperces novellák Örkény István legismertebb és bizonyára legkedveltebb kötetének címe, de a benne foglalt írások sokak szerint egyben műfajteremtőnek is számítanak: rövid – rendszerint csak egy-két oldalas, néha mindössze pár sorból álló – groteszk, abszurd legtöbbször humoros novellák váratlan csattanóval. Mindegyik egyperces novellának szerves része a cím, nemegyszer ez még élesíti is a csattanót. Több esetben egy-egy, az eredeti szövegkörnyezetéből kiemelt vendégszöveg alkotja magát az egypercest – ez különösen jellemző a Szövegek ciklus írásaira –, más esetekben az egyperces novella úgy indul, mintha újsághír, vagy más hétköznapi szöveg lenne, ami aztán groteszk fordulatot vesz.

Az Egyperces novellák

Az Egyperces novellák című kötet először 1968-ban jelent meg a Magvető Könyvkiadónál Réber László rajzaival, majd 1979-ben, amikor Örkény elkezdte sajtó alá rendezni életművét, négy ciklust állított össze az egypercesekből: Aforizmák – A groteszk felé – Szövegek – Egyperces novellák.[1] A Szépirodalmi Könyvkiadó által 1984-ben megjelentetett, és Örkény felesége, Radnóti Zsuzsa által sajtó alá rendezett kiadásban már szerepeltek olyan novellák is, amelyek eredetileg az Ezüstpisztráng kötetben jelentek meg, vagy csak folyóirat-publikációkból voltak ismertek, netán csak kéziratban maradtak fent.

Örkény István maga így írt az egypercesekről, Használati utasítás című, lényegében az Egyperces novellák ciklus „előszavának” tekinthető írásban: „A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember időt spórol velük, mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. […] Fontos, hogy a címekre ügyeljünk. A szerző rövidségre törekedett, nem adhatott hát semmitmondó föliratokat, Mielőtt villamosra szállnánk, megnézzük, milyen jelzésű a kocsi. E novelláknak éppily fontos tartozékuk a cím.” Az Egyperces novellák Örkény István magyar író rövid, frappáns írásainak gyűjteménye.

Használati utasítás

Örkény István az 1960-as években a magyar drámairodalom mellett a kisepikát is megújította. Utolsó alkotói korszakának jellemző prózai szövegtípusát ő maga „egyperces novelláknak” nevezte. Az előszóként értelmezhető Használati utasításban így fogalmaz a szerző. „A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember időt spórol velük, mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. Amíg a lágytojás megfő, amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik, olvassunk el egy Egyperces Novellát. Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály. Olvashatjuk őket ülve és állva, szélben és esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető!

Tanár: Péter Krisztina

Magyar nyelv és irodalom, középiskola 4. osztály

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96rk%C3%A9ny_Istv%C3%A1n