Felhívások

Támogatás hátrányos helyzetű tehetséges diákoknak

Támogatás hátrányos helyzetű tehetséges diákoknak
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács a magyarországi NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM keretében (NTP-ADY-M-21) Ady Endre-ösztöndíjat hirdetett a magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

Az SZMPSZ-hez a Komáromi, Érsekújvári, Lévai, Nagykürtösi, Rimaszombati, Rozsnyói és a Pozsonyi járásból várják a pályázatokat.
A MentorTT a Dunaszerdahelyi, Galántai, Vágsellyei, Losonci, Kassai, Rimaszombati és Nyitrai járásokból, valamint a bodrogközi, ungvidéki, és tornaljai érkező pályázatokat fogja elbírálni.

A pályázat beküldésének határideje: 2021. október 29.

Közös postacím: Regionálne pedagogické centrum
Regionális Pedagógiai Központ
ul. Zoltána Kodálya 2367/49
P.O.BOX: 270
924 01 Galanta
A borítékon kérik feltüntetni: Ady-ösztöndíj

A pályázat célja
Pénzügyi segítség (ösztöndíj) a magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű, a 2021/22-es tanévben alapiskolai felső tagozaton vagy középiskolában (alapiskola 6-9. évfolyama, középiskola 1-4. évfolyama) tanulók számára.

A jelentkezőknek az alábbiakban felsorolt feltételeknek kell megfelelniük:

1) kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlag a 2020/2021-es tanévben,
b) megyei 1-2., vagy 1-4, vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2020/2021-es tanévben,
c) a Tehetségpont vagy az iskola, ahol a 2020/21-es évben tanult a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó ajánlást állít ki;
és
2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő;
c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a család az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

A beérkezett ösztöndíj-pályázatokat a meghirdető az alábbi (kötelezően benyújtott) hivatalos dokumentumok, valamint nyilatkozatok alapján értékeli:

• Pályázati adatlap,
• Iskolalátogatási igazolás a 2021/22-es tanévben,
• A 2020/2021-es tanév év végi bizonyítványának fénymásolata,
• A 2020/2021-es tanévben szerzett megyei, országos, vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum.
• Amennyiben van, a tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal)
• A 2020/2021-es iskolai évben elért további eredmények. Erről a kiállított oklevelek másolatai szolgálnak bizonyítékul, vagy pl. a tantárgyi olimpiák esetében csak az első három helyezett kap oklevelet, a további eredményt az iskola igazolja az eredménylista másolatával vagy az adott verseny eredményeinek az internetről letöltött eredménylistájával (a listán kérik kiemelni a pályázó eredményét) – fel kell tüntetni az eredményeket tartalmazó honlap címét és az utolsó letöltés dátumát.
• Nyilatkozat a szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy vezetője, vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.
• Szándéknyilatkozatot arról, hogy a pályázó mire kívánja felhasználni az elnyert ösztöndíjat.

Beküldendő dokumentumok listája:

• Adatlap – 2 eredeti példányban
• Iskolalátogatási igazolás a 2021/22-es tanévben* – 2 eredeti példányban
• 2020/2021-es tanév év végi bizonyítványa – 2 másolati példányban, az iskola igazgatója által aláírva és lepecsételve
• A 2020/2021-es iskolai évben elért eredmények, aktivitások listája. – 2 eredeti példányban
• Oklevelek, igazolások a 2020/2021-es tanévben elért eredményekről (amennyiben vannak**) – 2 másolati példányban
• Tehetségpont ajánlása (amennyiben van) – 2 eredeti példányban
• 1. sz. melléklet (nyilatkozat szociális helyzetről) – 2 eredeti példányban
• 2. sz. melléklet (szándéknyilatkozat) – 2 eredeti példányban

*Azok a diákok pályázhatnak, akik a 2021/22-es tanévben hatodik, vagy felsőbb osztályba járnak.
**Azokról a tanulmányi versenyekről (pl. tantárgyi olimpiák), amelyeken nem osztanak oklevelet, az internetről kinyomtatott eredmények a mérvadók.
A bírálók számára értelmezhetetlen oklevél (pl. nem kiírt arany-, ezüst-, bronzsáv, rovásírással kiírt oklevél stb.) eredményét az iskola igazgatója aláírással és bélyegzővel igazolja a másolat hátulján

A pályázatról bővebb információk és a szükséges mellékletek letölthetők a www.tehetseg.sk vagy a www.szmpsz.sk honlapról.

További tájékoztatást nyújt e-mailben vagy telefonon:
Szanyi Mária szanyi.maria@gmail.com, tel.: 0911 451 024
Hanesz Angelika hanesz@gmail.com, tel.: 0904 397 322
Fekete Irén elnok.szmpsz@gmail.com , tel: 0907 111 455
Majer Anna majeranna.szmpsz@gmail.com, tel: 0907 623 206
Szabó Judit rpk.ga@szmpsz.sk, tel: 0917 539 964

%d