Kitekintő

Mi legyen az egyházi iskolákkal?

Mi legyen az egyházi iskolákkal?Oktatáspolitikai forró krumplik: mi legyen az egyházi iskolákkal?” címmel november 9-én látott napvilágot Radó Péter oktatáskutató (CEU Demokrácia Intézet) írása.

Mint írja, az európai oktatási rendszerek nagy többségében a közösségi (állami, önkormányzati) tulajdonban lévő iskolák hálózata a domináns, a nonprofit vagy üzleti szervezetek, egyházak és magánszemélyek tulajdonában lévő magániskolák amolyan kiegészítő, kínálatbővítő szerepet játszanak. Ez volt a helyzet Magyarországon is, de ez az előző évtized első felében megváltozott, ami felvet egy csomó megoldásra váró problémát.

Azért ajánljuk figyelmükbe az írást, mert mint ahogy már foglalkoztunk a témával: térségünkben is növekszik ez a tendencia; és ennek erőltetője nálunk is elsősorban éppen a  magyar kormány.

Mi legyen az egyházi iskolákkal?A cikkíró kifejti: „2010 óta a magyar állam a folyamatos szereptévesztés állapotában van. A kormány közügyeket kreál olyan magánügyekből, mint amilyen a vallás, a gyerekvállalás, a nemi és nemzeti identitás vagy a lakóhely megválasztása, ugyanakkor magánügyekké degradál olyan közügyeket, mint például az egészségügyi ellátás, az oktatás, vagy a szegénység problémája. Ebbe a mintázatba illeszkedik a közoktatás erős kormányzati rásegítéssel zajló részleges privatizációja is, az iskolák nagy számának átadása a különböző egyházak számára. Az egyházak közszolgáltatási szerepének erősítése az oktatásban kezdődött, majd később elindult a szociális, gyermekvédelmi és más közszolgáltatásokban is.”

Ahogy mi is többször jeleztük: a magániskolák lehetőséget teremtenek a hátrányos helyzetű és a roma gyermekek szegregációjára, vagyis az egyházak oktatási terjeszkedése felgyorsította a magyar társadalmat végletesen szétszakító közoktatási kasztrendszer kialakulását.

Valamint „létrejött az a korábban Magyarországon nem létező probléma, hogy e településeken sérül a szülők számára az EU Alapjogi Chartája által biztosított joga, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak. Ez ki kell, hogy kényszerítse a hittan oktatásának tanrendi kereteken kívülre telepítését. Végül a roma tanulók szegregációjával összefüggő bírósági ítéletek végrehajtása (vagy a további hasonló perek megelőzése) is ki fogja kényszeríteni néhány egyházi iskola felmenő rendszerű bezárását.”

A teljes cikk a hozzá tartozó táblázatokkal együtt ezen a linken érhető el.

A képek illusztrációk.

Kapcsolódó:

Miféle tan a hittan?

Egyre több az egyházi iskola: vallásos társadalmat épít a kormányzat

Szegregálni Isten áldásával

Négyszer többet költ a kormány az egyházi iskolában tanulókra, mint az állami diákokra

%d bloggers like this: