Egyéb kategória

Felvidéki Értéktár – Milyen volt a 2021-es év?

Milyen volt 2021? A kérdés hallatán a Felvidéki Értéktár mozgalmas időszaka és fájdalmas szavak jutnak eszembe. Hiszen…

2021 februárjában mindannyiunkat megdöbbentett a hír, hogy örökre itt hagyott bennünket Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke. Nehéz helyzetbe kerültünk…

A Gazda polgári társulás, mint kezdeményező, 2015-ben a Csemadokkal és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével közösen indította el a Felvidéki Értéktár mozgalmat, melynek Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója állt az élére. Az Értéktár a települések, a magyarlakta régiók szellemi és anyagi értékeinek, építészeti örökségének számbavételét, összeírását tűzte ki célul. A feltáró munka eredményeként számos, már-már feledésbe merült régi szokás került ismét a köztudatba, de a kutatás például az egykori sportéletről, a műszaki haladás által kiszorított régi mesterségekről is sok érdekes és új adatot tárt fel.

Csicsói_Munakfüzet_csapata Felvidéki Értéktár
A csicsói munkafüzet csapata

Látva az egyre bővülő adatbázist, bátorítottuk egymást, hogy a hetényi példára más településen is tudunk az iskolai oktatásban is használható helyismereti munkafüzetet írni és kiadni. Célunk, hogy mind több iskolában legyen olyan csapat, amely szívesen alkotna helyi értékekre, helytörténetre épülő munkafüzeteket, melyeket a tanítási órákon használhatnak. 2021 márciusától Csicsón felkészült csapat dolgozik egy helytörténeti munkafüzet és olvasókönyv összeállításán. A nyár folyamán pedig a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség égisze alatt tartottunk módszertani, szakmai napot és továbbképzést a bátkai alapiskolában.

Maga a projekt egyébként határozottan rámutatott arra, hogy a szakmaiság megerősítése céljából továbbképzési programot kell létrehozni, koordinálni kell a rendelkezésre álló anyagi forrásokat, és ki kell nevelni azokat a szakembereket, akik a fokozatosan kiépülő intézményi keretek között dolgoznának a felvidéki magyar értéktár kialakításán. Az Értéktár mozgalmat erősítendő megalakult az Értékek polgári társulás, ennek keretében kezdtük el a munkát, több más szervezettel együttműködve. Ilyen szervezet például a Mentor TT (Felvidéki Tehetségsegítő Tanács), ami nyitott volt a helyi értékek kutatása iránt, meglátta a lehetőséget, s programjai közé beiktatott egy „Érték-képzést”, melynek célja az érdeklődők módszertani segítése és digitális kompetenciáik fejlesztése volt. Segítségünkre volt Haraszti Gyula, a Magyar Interaktív Televízió munkatársa, valamint Szanyi Mária néprajzkutató is. Bödők Károly, aki régebben együtt dolgozott Huszár Lászlóval a Felvidéki Értéktár mobilalkalmazás fejlesztésén, digitalizációs képzést tartott.

Komárom Felvidéki Értéktár
Komárom, „Érték-képzés”

Augusztusban Taliándörögdön, az Értékőr Szabadegyetemen Mesterkurzust vezettünk. Ez adta az ötletet, hogy képzési programunkat kiegészítsük, „Érték-tréning” címen, melyet az Esterházy Akadémia hallgatóival próbáltuk ki. A fiatalok csodásak, érdeklődők, nyitottak voltak a témára. Azóta már meg is születtek részükről az új értékjavaslatok, ami bizonyítja, hogy a tréning működik.

„Az értéktárral a jövőben is értéket teremtünk, az értékeinket ahhoz, hogy a további létünket meg tudjuk erősíteni, ebbe az értéktár-világba, a köztudatba kell beemelnünk.”

Huszár László értéktár
Huszár László kezdeményezte a Csemadok Művelődési Intézetének megalakítását, amely 2013-tól Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetet néven működik tovább. Az intézetet megalakulásától haláláig igazgatta.

Rozsnyón megerősödött bennünk és igazolttá vált Huszár László fentebb leírt gondolata. Szórványterületen és nyelvhatáron is jártunk. Helyiek segítségével népszerűsítettük az értékgyűjtő munkát. Közös gondolkodásra, beszélgetésre hívtuk a téma iránt fogékonyakat. Ennek köszönhetően új értéktárak alakultak, s talán van remény, hogy a települések magyar emlékei nem vesznek el. Fontos a személyes kapcsolattartás, ezért számos helyre elutaztunk, hogy ismertessük a projektet (Komárom, Ógyalla, Perbete, Királyhelmec, Rozsnyó, Bátka, Pat, Martos, a csilizközi települések stb.). Ennek köszönhetően a szeptemberben megrendezett hagyományos Értékkonferenciánkra több mint 90 „Értékes” kolléga jött el, s ismerkedett meg az új Felvidéki Értékekkel. A szakmai fórum pedig lehetőséget ad a tapasztalatcserére is. Nem tagadom, megkönnyeztem Huszár László ott levetített emlékvideóját. Elment, de és mégis velünk volt. Közművelődési tevékenysége Felvidéki Érték lett.

Novemberben is kiemelten fontos rendezvényeken vettünk részt. A hónap elején megvalósult a Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok XVI. Országos konferenciája, melynek a járványhelyzet ellenére igen szép számú résztvevője volt. A kétnapos rendezvény végén „Értéktáraztunk”, a gyerekek körében is népszerűsítettük az értéktári munkát.

Csicsó_ertekkonferencia
A csicsói értékkonferencián

Helytörténeti, helyismereti munkafüzeteinket Budapesten, a Honismereti Szövetség kiadványszerkesztői konferenciáján is bemutattuk, és Lakitelekre, Huszár László emlékpadjának avatójára is elutazhattunk. Lezsák Sándornak, a magyar Országgyűlés alelnökének köszönhetően két napot vendégeskedhettünk Huszár László közeli barátaival, munkatársaival és kollégáival együtt a Lakiteleki Népfőiskolán. A csicsóiaknak köszönhetően méltó módon emlékezhettünk egykori szeretett igazgatónkra.

Rozsnyón járva
Rozsnyón

Közben pedig gyűjtöttük a beérkezett értékjavaslatokat, pontosítottuk az adatbázist, illetve állandó kapcsolatot tartottunk az Agrárminisztérium Hungarikum főosztályával, akik nagy segítségünkre voltak a Magyar Nemzeti Értéktárba benyújtott javaslataink kidolgozásában.

Királyhelmecen
Királyhelmecen is jártunk

December elején tartottuk meg az év utolsó FÉB ülését, ahol az évértékelésen túl új értékjavaslatokat fogadtunk el.

Összegezve 2021-es évet:

  • Értéktárak száma: 61 (ebből 7 alakult 2021-ben)
  • Felvidéki Értékek száma: 65 (ebből 7-et nyilvánítottak értékké 2021-ben)
  • Magyar Nemzeti Érték: 8 (ebből 2-őt nyilvánítottak értékké 2021-ben)
  • Tájegységi értékszinten 2 új értéket jelentettek be.

 

Ezúton is szeretném megköszönni partnereinknek a támogató hozzáállást, a FÉB tagjainak az aktív érdemi hozzászólásokat, munkatársainknak a segítőkészséget, családtagjainknak pedig a szeretetteljes megértést, hogy a tőlük ellopott idő nem vész kárba.

Mindannyiunk örömére kívánok értékekben gazdag, egészségben kerek 2022. esztendőt!

 

Rancsó Andrea,
a FÉB elnöke