Felhívások

57. Jókai Napok – áprilisig lehet nevezni

A szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját 57. alkalommal kísérlik meg megrendezni 2022.június 13. és 19. között Komáromban.

Az írásos jelentkezéseket április 15-ig várják az Egressy Béni Városi Művelődési Központ címére és a csengel.monika@gmail.com e-mail-címre.

A szervezők kérik, hogy a jelentkezés tartalmazza a csoport és vezetője nevét, címét, e-mail-címét és telefonszámát, valamint az előadás címét, szerzőjét és műfaját, a borítékra pedig tüntessék fel a Jókai Napok jeligét.

Történet:

A szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválja Komáromban indult 1964-ben.

Az első évtized a mozgalom kialakításával telt, s az anyanyelv megőrzésén, művelésén túl nem vállalt jelentősebb társadalmi szerepet, a hetvenes-nyolcvanas években jelentős kulturális fesztivállá nőtte ki magát. Az 1989-ben végbement rendszerváltással megszűnt a Jókai Napok ellenzéki jellege. Néhány évig még kitartott a közös téma, a múlt rendszer kritikája, de az egyre távolodó rendszerváltás, s az újabb generációk politikai közömbössége felszínre hozta a formai és tartalmi problémákat. Az első mélypont – a csoportok száma szerint – 1991–1993 közötti időszakban volt, ezekben az években jelentősen visszaesett a versenyprogramban résztvevő csoportok száma.

Az amatőr színjátszó mozgalom akkori koordinátorai több mindennel próbálkoztak, hogy végre kimozdítsák a fesztivált a holtpontról. A leghatékonyabb megoldásnak az az oktató program bizonyult, amely Szabó Csilla (a Pódium Társaság akkori titkárának) kezdeményezésére indult, és melynek keretében amatőr rendező- és színészképző tanfolyamokat, táborokat szerveztek. Ezekben a táborokban minden nyáron főleg magyarországi vendégtanárok megpróbálták megalapozni a fiatal színházcsinálók szakmaiságát a drámajátékoktól a szövegelemzésen át a megvalósításig.

A tábor hagyománnyá vált, s a folyamatosság végül meghozta a gyümölcsét, az ismert csoportokon kívül újabb középiskolás és egyetemista színkörök, kisszínpadok jöttek létre, melyekben már nemcsak színészként lépett színpadra az új generáció, hanem rendezőként is bizonyíthatott.

Rendezője korábban a Csemadok volt, majd a Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa és a Komáromi Városi Művelődési Központ közös szervezésében valósul meg.