Angol nyelv Tanuljunk

Angol nyelv – Az alapok, csak a lényeg

angol alapok

Angol nyelv – Az alapok, csak a lényeg – videó témakörei:

-Az angol mondat szerkezete
-Személyes névmások
-Kérdőszavak
-Főnevek
-Névelők
-Számok

Összefoglaló táblázat

Az angol mondat szerkezete

Kijelentő mondat
Alany Ige Tárgy Módhatározó Helyhatározó Időhatározó
Tagadó mondat
Alany Segédige+not Ige Tárgy Módhatározó Helyhatározó Időhatározó
Az eldöntendő kérdőmondat
Segédige (adott igeidő) Alany Ige Tárgy Módhatározó Helyhatározó Időhatározó?
Kérdőszavas kérdőmondat
Kérdőszó Segédige (adott igeidő) Alany Ige Tárgy Módhatározó Helyhatározó Időhatározó?
Felszólító mondat
Ige Tárgy Módhatározó Helyhatározó Időhatározó

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK
Alanyeset
I én
You te
He ő (fiú)
She ő (lány)
It az (tárgy)
We mi
You ti
They ők

BIRTOKOS ESET
I.+főnév II. NEM KELL UTÁNA FŐNÉV
My Az én Mine enyém
Your A te Yours tied
His Az ő (fiú) His övé
Her Az ő (lány Hers övé
Its azé Its azé
Our A mi Ours mienk
Your A ti Yours tietek
Their Az ők Theirs övék

TÁRGYESET
Me engem, nekem, velem, rólam
You téged, neked, veled, rólad
Him őt, neki, vele, róla (fiú)
Her őt, neki, vele, róla (lány)
It azt, annak, azzal, arról (tárgy)
Us minket, nekünk, velünk, rólunk
You titeket, nektek, veletek, rólatok
Them őket, nekik, velük, róluk

Kérdőszavak
Who Ki? Kik? Kiket?
Where Hol? Honnan? Hová?
What Mi? Mit? Miket?
When Mikor?
Which Melyik?
Why Miért?
Whose Kié?
What kind of…(fn.)… Milyen?
How Hogy? Hogyan?
How many Mennyi?(megszámlálható főneveknél)
How much Mennyi?(megszámlálhatatlan főneveknél)

Főnevek, névelők

Főnevek
Az angol nyelvben a főneveket két csoportra osszuk. Vannak megszámolható főnevek és megszámlálhatatlan főnevek.

Megszámolható főnevek: lényegében azok a főnevek, amelyeket magyarul is tudunk többes számban használni.
A megszámlálható főnevek többes számát az angol nyelvben egy – s betűvel jelöljük.
Például: pen – toll pens – tollak
Vannak kivételek, amelyeket rendhagyó főneveknek hívunk. Ezeket sajnos meg kell tanulni, és emlékezni kell rájuk. A leggyakoribb rendhagyó főnevek.
man men férfi
woman women nő
child children gyerek
foot feet lábfej
tooth teeth fog
mouse mice egér
sheep sheep birka
fish fish hal
deer deer őz
goose geese liba
ox oxen ökör
louse lice tetű

Megszámlálhatatlan főnevek: amelyeket csak valamilyen mértékegységgel tudunk használni, például kilogram vagy liter, mert önmagukban értelmetlenek, azaz nem megszámolhatók.
Kategóriákra szedve ezeka következők:
• anyagok nevei: water – víz, metal – fém
• elvont fogalmak: health – egészség, love – szerelem
• kis méretükből adódóan nem megszámolható dolgok: rice – rízs, salt – só
• csoportokban élő állatok nevei: fish – hal, sheep – bárány
• gyűjtőnevek: luggage – csomag, people – emberek

Végül egy lista a leggyakoribb megszámlálhatatlan főnevekről:

Ice jég
Water víz
Rain eső
Snow hó
Heat hőség
Noise zaj
Glass üveg
Petrol benzin
Money pénz
Luggage csomag
Information információ
Homework házifeladat
Advice tanács
News hírek
Meat hús
Milk tej
Butter vaj
Bread kenyér
Food étel
Tea tea
Coffee kávé
Sugar cukor
Cheese sajt
Beer sör
Wine bor

Névelők
Kétféle névelőt különböztetünk meg:
• Határozott
a the (dö) – ha utána a szó mássalhangzóval kezdődik pl. the pen-a toll
az the (di) – ha utána a szó magánhangzóval kezdődik pl.the apple-az alma

• Határozatlan
egy – a (ö) – (mássalhangzó) pl. a pen-egy toll
egy – an (ön) – (magánhangzó) pl. an apple-egy alma

Csak úgy, mint a magyar nyelvben, az angolban is többféle határozatlan névelőt használunk nem csak az ’egy’ -et.
Számok

NUMBERS – SZÁMOK
0 – zero
1 – one 11 – eleven 20 – twenty
2 – two 12 – twelve 30 – thirty
3 – three 13 – thirteen 40 – forty
4- four 14 – fourteen 50 – fifty
5 – five 15 –fifteen 60 – sixty
6 – six 16 – sixteen 70 – seventy
7 – seven 17 – seventeen 80 – eighty
8 – eight 18 – eighteen 90 – ninety
9 – nine 19- nineteen 100 – a hundred
10 – ten 1000 – a thousand

A százasok és a tízesek között mindig and áll.

Például:
110 – a hundred and ten (ö hándrid end ten)
148 – a hundred and fourty – eight ( ö hándrid end forti éjt)

20 feletti számok esetén kötőjelet használunk.

Például:
21 – twenty – one
38 – thirty – eight

 

Ha tetszett a videó, iratkozz fel, írj kommentet!
Ha szeretnéd megvenni a könyvem írj, email: szarkanyelvstudio@gmail.com

Kövessetek:
facebook.com/szarkanyelvstudio
instagram:zoltanszarka