Fizika Tanuljunk

Távtanítás – 8. o – Az elektromos vezető mágneses tere…

Az elektromos vezető mágneses tere, az egyenes vezető és a szolenoid mágneses tereAz elektromos vezető mágneses tere, az egyenes vezető és a szolenoid mágneses tere
A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Pannon RTV közreműködésével 2020-ban az általános és a középiskolák minden osztálya számára egy teljes évnyi tananyag kerül rögzítésre. A tanórák a YouTube-on érhetőek el a diákok szülők számára, akik szükség esetén az így létrehozott tudástár felhasználásával sajátíthatják el a tananyagot.

Tanár: Faragó Péter
Fizika, általános iskola 8. osztály

Mágneses alapjelenségek

Tapasztalatból tudjuk, hogy a mágnesek egymásra, de pl. a vastárgyakra is erőt gyakorolnak.

A mágnesek azonos pólusai taszítják, ellentétes pólusai vonzzák egymást.
A Föld olyan, mint egy nagy mágnes. Egyik pólusa az északi, másik a déli sarok közelében található.
A szabadon mozgó iránytű É-D irányba áll be. Az iránytűnek azt a pólusát, amely egyensúlyi helyzetben észak felé mutat, északi pólusnak nevezzük. Ebből következik, hogy az Északi sarkon a Föld déli mágneses pólusa van.
Ha a mágnest kettévágjuk, akkor továbbra is két dipólust kapunk. Bármilyen kicsi részre vágjuk a mágnest monopólus, soha nem állítható elő.
Rúdmágnes esetén a mágneses pólusok nem a rúd végén találhatók, hanem a rúd 1/12 részénél.
A mágnes a közelébe helyezett vastárgyakra erőt gyakorol.
Ha mágnes közelében vízszintes műanyag lapra vasreszeléket szórunk, akkor a vasreszelék az erőhatásnak megfelelően rendeződik.

Mágneses mező vizsgálata

Mágneses mező vizsgálatára alkalmas minden olyan eszköz, amely kölcsönhatásba lép a mágneses mezővel. Így például egy kisméretű iránytű is, melynek pólusaira mágneses mezőben erő hat. A különböző pólusra ható erők egyenlő nagyságúak, de ellentétes irányúak. Az így fellépő erőpár hatására az iránytű elfordul.

De fennáll annak a veszélye, ha egy kis méretű iránytűt erősebb külső mágneses térbe teszünk, hogy az iránytű átmágneseződik. Így már nem lesz alkalmas a mező vizsgálatára.

Ezért célszerűbb a mágneses mezőt olyan eszközzel vizsgálni, amely az iránytűhöz hasonlóan kölcsönhatásba lép a mágneses mezővel, de a mező hatására nem változtatja meg állapotát. Ilyen eszköz a magnetométer.

Magnetométer: „N” menetű kis méretű lapos tekercs, amelynek párhuzamos száraiban ellentétes irányú az áram. Így a mágneses mezőben a szárakra egy erőpár hat, amely elforgatja a magnetométert.

AZ ELEKTROMOS VEZETŐ MÁGNESES TERE, AZ EGYENES VEZETŐ ÉS A SZOLENOID MÁGNESES TERE