Tanuljunk Történelem

Távtanítás – 8. o – A világ a II. világháború után

A világ a II. világháború utánA világ a II. világháború után
A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Pannon RTV közreműködésével 2020-ban az általános és a középiskolák minden osztálya számára egy teljes évnyi tananyag kerül rögzítésre. A tanórák a YouTube-on érhetőek el a diákok szülők számára, akik szükség esetén az így létrehozott tudástár felhasználásával sajátíthatják el a tananyagot.

Tanár: Sárosi Gabriella,
Történelem, általános iskola 8. osztály

A második világháború után, 1945-ben Európa nagy része romokban hevert. Az 5 évig tartó, szörnyű pusztítással járó háború 20 millió árvát, romba dőlt városokat, éhező és otthonukból elmenekült emberek tömegeit hagyta maga után. Európát igazi katasztrófa sújtotta. Mindent újjá kellett építeni!

Kettészakadt földrész

1945 után Európában ismét béke lett, de a kontinens két táborra szakadt: Kelet-Európára és Nyugat-Európára. A törésvonal keresztülhaladt Németországon. Németország két részre szakadt: Kelet-Németország állt szemben Nyugat-Németországgal. A határ két oldalán az emberek élete gyökeresen másként alakult.

1950. május 9-én Robert Schuman francia politikus ismertette zseniális ötletét: azt javasolta, hogy Nyugat-Németország és Franciaország alakítson szén- és acélközösséget. Ha ez megvalósul, többé nem lesz érdekük egymás ellen háborút indítani. Nyugat-Európában fokozatosan megindult a békés újjáépítés.

Az ESZAK

A szén- és acélközösség tervébe hamarosan más országok is bekapcsolódtak: Belgium, Hollandia, Luxemburg és Olaszország. 1951. április 18-án a felsorolt 6 ország aláírta az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) megalapításáról szóló szerződést. Ez újabb fontos lépés volt a béke útján.

Európa „alapító atyái”

Az egységes Európa felépítése nem ígérkezett egyszerű feladatnak. Néhány mély meggyőződésű politikus kitartó támogatása kellett ahhoz, hogy ez a gondolat valódi közös projektté alakuljon. A mából visszatekintve ezeket a politikusokat Európa „alapító atyáiként” szokás emlegetni. Kö­­zü­lük Ro­bert Schu­man, Je­an Mo­nnet és Paul-­Hen­ri Spa­ak sze­re­pe két­ség­te­le­nül kiemel­ke­dő.

Az Európai Gazdasági Közösség (EGK)

A szén- és acélközösség megalakítása után a 6 résztvevő ország úgy döntött, hogy létrehoznak egy határok nélküli közös piacot. Így született meg 1957-ben az Európai Gazdasági Közösség (EGK). A „gazdasági” jelző minden pénzzel, üzlettel, kereskedelemmel kapcsolatos kérdésre utal.

Európa gazdasága újra fellendülőben volt. A háború immár távoli emléknek tűnt. Nyugat-Európában ismét béke honolt.

A VILÁG A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN (A 60-AS ÉVEK UTÁN)

Európa „alapító atyái”

11. Konrad Adenauer – Nyugat-Németország

Sokan úgy vélték, hogy az EU alakításában játszották a legkritikusabb szerepet, Konrad Adenauer volt az első nyugat-német kancellár, aki 1949-1963-ig tartott. Ismert, hogy Németországot a második világháború utáni évek során vette át, mivel más országokban a háborúban betöltött szerepük miatt rendkívüli büntetésekkel kellett foglalkozniuk. Konrad, Charles de Gaulle-val együtt, fontos szerepet játszott abban, hogy létrehozza az Elysee-szerződést, amely 1963-ban hozta össze Franciaországot és Németországot, véget vetve azoknak a versenytársaiknak, amelyek azzal fenyegetettek, hogy az egységes Európa minden próbálkozását fenyegette. Ez a szerződés megkönnyítette a többi kontinens integrációját. Adenauer ügyes politikus volt, és vezette a német gazdasági csodát, amely megerősítette a nyugat-németországi világgazdasági hatalmat, és az Egyesült Államok és a NATO tagja közeli szövetségese lett. 1967-ben 91 éves korában halt meg.

10. Joseph Bech – Luxemburg

Bech volt egy politikus és ügyvéd Luxemburgból, és a háború megkezdése előtt volt a 15. miniszterelnök, amelyet a háború után visszatért a 17. miniszterelnökként. Bech 1951-ben volt az Európai Szén- és Acélközösség létrehozásában, és a Messina konferencia résztvevői közé tartozott, amelyet 1955-ben segített létrehozni, és amely 1957-ben Róma Szerződéséhez vezetett. 1975-ben halt meg, amikor 1975-ben 88 éves volt.

9. Johan Beyen – Hollandia

Beyen holland politikus, bankár és üzletember volt, aki a Beyen-tervvel jött létre. Együttműködésre és közös piacokra vonatkozó javaslatait az ESCS alapítói fogadják el, akik 1955-ben a Messina konferencián tartózkodtak. Terve a későbbiekben az Európai Unió létrehozásához használt tervrajzok szerkezetét képezte. Johan Beyen 1976-ban halt meg.

8. Winston Churchill – Egyesült Királyság

Churchill a háború utáni Anglia leghíresebb miniszterelnöke, aki hadsereg tisztként kezdett, egy háborús riporter, mielőtt átköltözött volna a legfontosabb szerepébe, egy politikusba. Winston volt az első személy, aki egy európai európai blokk megalakulását kéri, azzal a céllal, hogy megakadályozza az olyan háborúkat, mint amilyen az egész kontinens térdre állt. Churchill miniszterelnökként két kilenc évig tartott. 1965-ben halt meg 90 éves korában.

7. Alcide De Gasperi – Olaszország

De Gasperi Olaszország utolsó miniszterelnöke volt, aki ismert, hogy az olasz történelemben a leghosszabb szolgálatú miniszterelnök, nyolc éven át sikerült elérnie. Az Alcide szorosan együttműködött Konrad és Schuman között az ESCS kialakításában. Kifejezetten egy olyan közös európai hadsereg támogatását szorgalmazta, amely egy másik háború esetén segítené a kontinens védelmét, de soha nem volt sikeres abban, hogy ezt elérje.

6. Walter Hallstein – Nyugat-Németország

Hallstein német politikus, diplomata és akadémikus volt. Kilenc éve volt az újonnan alakult Európai Gazdasági Közösség első elnöke. Elnökként fáradhatatlanul dolgozott a közös piac kialakítása érdekében, hogy minden tagállamot minden korlátozás nélkül szolgáljon fel.

5. Sicco Mansholt – Hollandia

Mansholt gazdálkodóként indult, mielőtt átállt volna egy holland politikusra, aki egy évig az Európai Bizottság negyedik elnöke volt. A bizottság elnöki szerepe mellett miniszterként szolgált a különböző dokkolóhelyeken, mint például a mezőgazdaság, a gazdasági ügyek és a hollandiai polgármester.

4. Jean Monnet – Franciaország

Jean Monnet francia diplomata és közgazdász volt, aki az európai egység egyik leghangosabb támogatója volt. Jean tanácsadójaként nagymértékben hozzájárult az 1950-es Schuman-nyilatkozat megalkotásához, amely együttesen segítette Franciaországot és Németországot, ami az Európai Unió létrehozásához szükséges lépés volt.

3. Robert Schuman – Franciaország

Schuman 1948-tól 1952-ig a francia kormány külügyminisztereként szolgált. Az 1950-es Schuman-nyilatkozat mögött a francia és német szén- és acélgyártást egységes hatóságként egyesítette, és ez jelentősen megnövelte az Európai Szén-dioxid létrehozását. és acélközösség. 1950. május 9. volt az a nap, amikor a nyilatkozatot közzétették, és a dátumot ma az Európai Közösség megszületésének hivatalos napjaként tekintik. 1963-ban halt meg 77 éves korában.

2. Paul-Henri Spaak – Belgium

Spaak a belga miniszterelnök volt, három különböző alkalomban a híres politikai életében. Ez idő alatt részt vett a Benelux Vámunió tárgyalásában, amely arra ösztönözte őt, hogy az ENSZ-ben, az Európa Tanácsban, a NATO-ban és végül az ESZAK-ban szolgáljon. Elnökölte a Spaak bizottságot, melyet egy közös európai piac keretei között alakítottak ki. Ő volt a munkacsoport elnöke is, amely közvetlenül létrehozta a Római Szerződést, amely az EGK létrehozásához vezetett.

1. Altiero Spinelli – Olaszország

Spinelli olasz politikus volt, aki a Ventotene-manifeszt társszerzője volt, amely az Európai Szövetséget és a világot egészének hívta. A Spinelli-tervet, ahogyan azt az úgynevezett felhívás, 1984-ben az Európai Parlament többsége fogadta el, és más, már létező szerződések és a jövőben megfogalmazandó szerződések megerősítésére használták fel.

%d bloggers like this: