Kémia Tanuljunk

A nitrogén (N, Nitrogen)

A nitrogén a periódusos rendszer nemfémes eleminek egyike. Vegyjele N.  A nitrogén elemi állapotban színtelen, szagtalan, íztelen, kevéssé reakcióképes kétatomos gáz. A Föld légkörének 78,09 térfogatszázalékát alkotja. A nitrogént 1772-ben fedezte fel Daniel Rutherford skót orvos, mikor rájött, hogy a levegőből elkülöníthető.

A nitrogén az univerzumban gyakran előforduló elem, becslések szerint a galaxisunkban és a Naprendszerben a hetedik leggyakoribb elem. A szupernóvákban szén és hidrogén fúziójával szintetizálódik. Az elemi nitrogén, illetve a hidrogénnel és oxigénnel alkotott vegyületei illékonyságuk miatt sokkal kevésbé gyakoriak a Naprendszer belső kőzetbolygóin; egészében véve a nitrogén viszonylag ritka elem a Föld kérgében. Azonban – mint a Földön – a nitrogén és vegyületei gázhalmazállapotban gyakran előfordulnak a légkörrel rendelkező bolygók és holdak atmoszférájában.

Számos iparilag fontos vegyület, mint például az ammónia, a salétromsav, a szerves nitrátok (hajtógázok és robbanóanyagok), és a cianidok is tartalmaznak nitrogént. Az elemi nitrogénben lévő rendkívül erős kötés meghatározó jelleggel bír; nehézséget okoz az organizmusoknak és az iparnak egyaránt, hogy a N2 gázt hasznos vegyületekké alakítsa, ugyanakkor gyakran hasznos, nagy mennyiségű energia szabadul fel, amikor ezek a vegyületek elégnek, felrobbannak, vagy nitrogéngázra bomlanak vissza. A szintetikusan előállított ammónia és nitrátok kulcsfontosságú ipari műtrágyák; azonban ezek egyben a legfőbb szennyező anyagok is, melyek a vizek eutrofizációját okozzák.

GUMIABRONCS FELTÖLTÉSE NITROGÉNNEL

Néhány szakmabeli újságcikk, vagy internetes fórum elolvasása után szinte az az érzésünk támad, hogy sokkal bevettebb gyakorlat az abroncsok nitrogénnel való feltöltése, mint oxigénnel. Nos, tény, hogy a gumigázas feltöltés ma már általánosan elterjedt a kereskedelmi és katonai repülőgépek, versenypályák és nagy munkaerőgép abroncsok területén.

Az általunk belélegzett levegő 78%-ban nitrogénből, 21%-ban oxigénből, és 1%-ban egyéb összetevőkből áll. A nitrogén tehát nagy mennyiségben jelen van abban a levegőben, melyet gumink feltöltésére használunk. Ha hozzáadjuk, hogy gumigázzal legfeljebb 99%-os nitrogéntöltöttségi arány érhető el, a különbség elhanyagolhatónak tűnik.

Mint minden gáz, a nitrogén is alá van vetve a tágulási törvényeknek a hőmérséklet-emelkedés, ill. a lehűlés miatti sűrűségnövekedés során. Bizonyított tény továbbá, hogy minden 8°C emelkedés a guminyomás 0,1 bar növekedését eredményezi, és fordítva.

ELŐNYÖK
  1. A nitrogénnel való feltöltés az oxigénhez képest mérsékeli a természetes (külső beavatkozás nélküli) légnyomáscsökkenést. Ez remekül megfelel a ritkán közlekedő veterán autók gumijainak feltöltéséhez, hasonlóképp lakókocsi, és lakóautó esetén is.
  2. A nitrogén ráadásul stabil gáz, mely mérsékelt módon reagál a gördülési ellenállás által okozott felmelegedésre. Versenypályán magas sebesség elérését teszi lehetővé anélkül, hogy a gumik teljesítményét befolyásolná.
HÁTRÁNYOK
  1. A nitrogénes feltöltés nem elhanyagolható kiadással jár az ingyenes levegőhöz képest.
  2. Előfordulhat az is, hogy nehezen lehet gumigázhoz jutni, amivel veszélyes szokást (nevezetesen alulfújt gumival való közlekedést) vehetünk fel.