Hazai hírek

„Botrány” a középiskolásoknak ajánlott könyvekért járó René-díjak körül

Az idézőjelbe tett botrány szó azt jelzi: nem valódi, hanem mesterségesen, pánikoló pedagógusok és szülők által keltett értetlenkedésről, az irodalmi folyamatokba való beavatkozásról van szó. Elég sok (saját szorongásaival és félelmeivel, traumáival küzdő) felnőtt gondolja ugyanis, hogy a középiskolás korosztály nem értelmezné megfelelően a szöveget. Mintha ugyan akváriumban élne, és nem tudna a szexualitásról helyenként többet az öregjeinél; ezen belül a szexuális zaklatás sem tabutéma a korosztályban. Bár az igaz, hogy szakértői közreműködéssel egy-egy beszélgetés a szexuális visszaélésekről jóval hasznosabb lehet mindenki számára.

A részletekért az Anasoft litera nyilatkozatát idézzük:

„Elnézést kérünk az irodalmi közösségtől és az olvasóközönségtől a kommunikációs káoszért Nicol Hochholczer Ez a szoba ehetetlen című könyvének jelölésével kapcsolatban a René – Anasoft Litera Középiskolás Díjra, amely érzelemcunamit és heves véleményeket váltott ki a státuszokban és kommentekben a közösségi hálón. Bár a közösségi oldalak nem olyan környezet, amely bármilyen problémára megoldást tud hozni, köszönjük, hogy figyelmet szentel a témának. Az információk összefoglalóját az Anasoft Litera 2022 díj zsűrijének hivatalos nyilatkozatával együtt közöljük.

Mindenekelőtt azt szeretnénk tisztázni, hogy az Anasoft irodalmi díj nem a René-díj. Az Anasoft litera 2006-ban alakult, és évente egyszer ítélik oda az előző évben megjelent legjobb eredeti prózai műért. A díjazott személyéről az adott évre kiválasztott szakértő zsűri dönt. A René-díj 6 éve jött létre a Miroslava Vallova vezette Irodalmi Információs Központ (Literárne informačné centrum – LIC) kezdeményezésére, és a résztvevő iskolákban valósul meg. Soňa Uriková volt a díj koordinátora. Az Anasoft litera úgy vett részt a díj odaítélésében, hogy az Anasoft litera adott évének zsűrije kiválasztott 5 címet a René-díjra jelölésre, majd a résztvevő középiskolák diákjai döntöttek a díjazottról. A René-díj lebonyolításáról – az iskolai beszélgetésekről, a díjjal kapcoslatos információk közzétételéről, valamint a díj kihirdetéséről mindig is az Irodalmi Információs Központ gondoskodott. Az Anasoft litera közpénzből vásárolt könyveket az iskoláknak, és fizette az iskolákban tartott beszélgetések szerzői és előadói díját, amelyet az adott évre nyert az ars_litera polgári társulás a Művészettámogatási Alapból (Fond na podporu umenia – FPU).

A René-díj idei éve a megszokott módon indult. Az Anasoft litera 2022 díj zsűrije – Marián Andričík, Csanda Gábor, Jana Cviková, Weronika Gogola és Tamara Janecová – 5 címet választott ki irodalmi kvalitásaik alapján. A kiválasztott címek között szerepel az Ez a szoba ehetetlen című könyv is, a közleményben ez áll: „A René-díj bírálóihoz életkorban legközelebb Nicol Hochholczerová áll; az Ez a szoba ehetetlen töredékes szöveg tele van képekkel, amelyek fájdalmasan tárják fel a kamaszkor nehéz időszakában átélt szexuális zaklatást.”

Ezt követően a díj szervezőiként figyelmeztettek bennünket Nicol Hochholczerová szövegének pszichológiai vonatkozásaira a könyv témájával kapcsolatban.

Nicol Hochholczerová Ez a szoba ehetetlen című könyvét jelölték az Anasoft litera fődíjára.

A René-díj statútumában nem szerepelnek az utánpótlás iskolai környezetben történő nevelésével, nevelésével kapcsolatos nem irodalmi vonatkozások, amelynek jogi keretei is vannak. Idén ismét összeült a zsűri, és több, nem irodalmi szempontot is figyelembe véve úgy döntött, hogy a jelöléseken változtatnak, és a könyvet csak kifejezett kérésük alapján, a megbeszélések során szakmai támogatással teszik elérhetővé az iskolák számára. Ezen a ponton minden pénzügyi és szervezési kötelezettséget vállal az ars_litera PT.

A zsűri nyilatkozatából:

Nicol Hochholczerová Ez a szoba ehetetlen című prózáját a diák René-díjjal járó Anasoft irodalmi díj zsűrije kivételes irodalmi alkotásnak választotta, amely a szexuális zaklatás súlyos témájáról szól, valamint a választott formája miatt a töredékes, ill. metaforikusan gazdag kortárs-narratíva, valóban képes megszólítani a középiskolás közönséget. Ugyanakkor kezdettől fogva tisztában voltunk az előterjesztett kérdés komolyságával és a hozzáértően lefolytatott beszélgetés fontosságával, amely megakadályozza a jelenlévők esetleges traumatizálását. Végül minden idei René-díjra jelölt cím kíméletlenül ábrázolja a jelen súlyos problémáit és a múlt feldolgozását. Hiszünk abban, hogy a René-díjban részt vevő pedagógusok tudják a szerepüket. Ezzel a meggyőződéssel tettük meg a jelöléseket.

Nicol Hochholczerová – a szerző archívumából

Már azelőtt, hogy a könyvek eljutottak volna az iskolákba, megleptek minket a (szponzorok, szülők, olvasók…) reakciói, amelyek Nicol Hochholczer könyve tanulságainak mélységes félreértéséről tanúskodnak. Emellett a szülők reakciói is megmutatták a félreértésből fakadó aggályaikat, csakhogy ők azok a szülők, akik felelősek gyermekeik neveléséért, ezért igyekeztünk komolyan venni őket. Végül azt is prezentálták, ami a szakmai egyeztetések során nyilvánvalóvá vált: a szexuális visszaélés kérdéskörének megvitatása során mind a diákok, mind a tanáraik számára szakmai támogatásra van szükség. Ez arra késztetett bennünket, hogy újra megnyissuk a vitát: fontolóra vegyük a fiatalok és a tanárok szakmai támogatását, az iskolákra kötelező jogi kereteket, de különösen azt, hogy a leegyszerűsített reakciók ellenére is keressük annak módját, hogy a könyv eljuthasson az olvasó diáksághoz.

A könyvet a fenti – valljuk be, hogy számunkra részben megdöbbentő – reakciók után visszavontuk a jelölések közül, a szexuális zaklatással kapcsolatos szakértői konzultációk és az iskolai oktatás jogi kereteinek értelmezése kapcsán is. Bárhogyan is látja a döntésünket, ez természetesen nem a könyv irodalmi minőségéről szól, hanem arról, hogy milyen környezetbe kerül. „Üres helyet” hagytunk utána a Cena René-ben, hogy felhívjuk a figyelmet az iskoláztatással, a szexualizált erőszakkal és az irodalommal kapcsolatos számos kérdésre. Ugyanakkor úgy gondoltuk, hogy nem tudjuk megfelelően jelölni a könyvet, mivel a kiválasztás az adott esettől függ. Ugyanakkor úgy gondoltuk, hogy a könyvet nem tudjuk megfelelően jelölni, hiszen annak kiválasztása az iskola konkrét tevékenységétől függ.

Köszönhetően a szervezőknek és Simona Fochlerová különleges elkötelezettségének, lehetőség nyílt az iskolák számára a könyv igénylésére és szakmai támogatással kísért beszélgetések szervezésére. Nagyra értékeljük a szervezők erőfeszítéseit annak érdekében, hogy az idei év keretein túlmutató vitákra is sor kerülhessen.

Felkérjük a diákokat, hogy támogassák iskoláikat e vitafórumok megtartása érdekében. Tekintettel a korábbi eseményekre, valamint arra, hogy hivatalosan mindössze 3 cím szerepel a jelöltlistán, mivel Soltész Arpád A tolvaj című könyvének jelölését saját kérésére visszavonták e nyilatkozat tárgyával kapcsolatban, kérjük, maradjon a René-díj 6. évfolyama értékelés és díjazás nélkül.

Az első nyilvános vitát a könyvre adott reakciók irodalmi és nem irodalmi oldaláról Ezt a témát nem lehet elviselni? címmel a Litera Fest szervezői készítették elő. Reméljük, hogy több is követi majd. De mindenekelőtt reméljük, hogy túllépnek az elhamarkodott ítélkezés keretein, és figyelembe veszik az egész rendezvény különböző szempontjait. A szerző eddigi előadásai a mű élénk és kedvező visszhangjáról tanúskodnak. Végül, de nem utolsósorban hisszük, hogy a könyv vitathatatlan irodalmi kvalitásai miatt széles olvasóközönségre talál.

Az Anasoft litera 2022 díj zsűrije:

Jana Cviková
Marian Andricík
Csanda Gábor
Weronika Gogol
Tamara Janecová

(Fordítás: Google)

Kapcsolódó:

Napísala knihu o zneužívaní: Bola to možnosť, ako mať situáciu znova pod kontrolou

 

Hasonló, ha nem is adekvát eset a magyarországi könyvdarálás (a könyvdarálós náci felhangú videót a YouTube csatorna törölte is) – amelynek lefőbb tanulsága az, hogy retrográd és szélsőségesen gondolkodó politikusoknak nincs keresnivalójuk az élet természetes alakulását visszatükröző irodalmi folyamatokban.