Hazai hírek Oktatás

Iskolakerülésért pénzbírság

2023. január 1-jei hatállyal változott az iskolából való lógásért járó büntetés. A szülők 30 eurótól 331,50 euróig terjedő pénzbírságra számíthatnak abban az esetben, ha az osztályfőnök gyakran beírja a gyermeket igazolatlanul hiányzónak az iskolában. Amennyiben a gyerek több mint 15 órát hiányzik igazolatlanul, a pénzbírság nem lehetséges, hanem elkerülhetetlen lesz. A büntetés kiszabása, valamint a szankció összegének megállapítása is a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik majd.

A változtatásokat a 396/2022. sz. módosítással hajtják végre, amely a gyermekek szabadidejének finanszírozásáról szóló 232/2022. sz. törvényt módosítja. Ugyanakkor ez a törvény módosítja az 596/2003. sz. törvényt az oktatás és az iskolai önkormányzatok állami igazgatásáról szóló törvény II. cikkét is.

Mivel az önkormányzatok egyik hatásköre a szabálysértések vagy más közigazgatási szabálysértések kivizsgálása és azok szankcionálása, az önkormányzat ebben az esetben közigazgatási hatóságként jár el. Az önkormányzat a tankötelezettséggel kapcsolatos szabálysértésekkel és közigazgatási szabálysértésekkel az oktatás és az iskolai önkormányzat állami igazgatásáról szóló 596/2003. sz. törvény alapján foglalkozik, a szóban forgó jogszabály az önkormányzatot első fokon feljogosítja az államigazgatás gyakorlására, amelynek során az érintett iskolától panasz érkezik, amely alapján az önkormányzat eljárást indít az ügyben.

§ 37 Vétségek

(1)

A vétséget annak a gyermeknek a törvényes képviselője követi el, aki
a)
veszélyezteti nevelését és oktatását,
b)
nem gondoskodik a gyermek tankötelezettségének teljesítéséről, különösen, ha a gyermek nem jelentkezik be a tankötelezettségre, vagy ha a gyermek igazolatlanul több mint 15 órát mulaszt egy hónapban vagy több mint 60 órát egy adott tanévben; vagy
c)
elhanyagolja a gyermek kötelező óvodai neveléséről való gondoskodást, különösen azáltal, hogy a gyermeket nem íratja be a kötelező óvodai nevelésbe, vagy az óvodai nevelésre kötelezett gyermek egy hónapon belül több mint öt napot igazolatlanul hiányzik.

(2)

Vétséget követ el az iskola vagy az iskolai intézmény azon alkalmazottja, aki politikai párt vagy politikai mozgalom tevékenységét és népszerűsítését az iskolában vagy az iskolai intézményben engedélyezi.

(3)

Az (1) bekezdés szerinti jogsértésért 30 EUR és 331,50 EUR közötti pénzbírságot kell kiszabni, akár ismételten is. A (2) bekezdés szerinti bűncselekményért 331,50 euróig terjedő pénzbírság szabható ki, beleértve az ismételt elkövetést is.

(4)

Az e törvény szerinti bűncselekményekkel az önkormányzat foglalkozik. A (2) bekezdés szerinti jogsértésekkel a regionális hivatal foglalkozik.

(5)
A szabálysértésekre és azok tárgyalására a szabálysértésekről szóló általános rendelet alkalmazandó.79a)

§ 37a Közigazgatási szabálysértések

(1)

Az önkormányzat 30 euró és 331,50 euró közötti, akár ismételt pénzbírsággal sújtja a jogi személy gyermek törvényes képviselőjét, aki
a)
veszélyezteti nevelését és oktatását,
b)
nem gondoskodik a gyermek tankötelezettségéről, különösen, ha a gyermek nem jelentkezik be a tankötelezettségre, vagy ha a gyermek igazolatlanul több mint 15 órát mulaszt egy hónapban vagy több mint 60 órát az adott tanévben; vagy
c)
elhanyagolja a gyermek kötelező óvodai neveléséről való gondoskodást, különösen azáltal, hogy a gyermeket nem íratja be a kötelező óvodai nevelésbe, vagy az óvodai nevelésre kötelezett gyermek egy hónapon belül több mint öt napot igazolatlanul hiányzik.

(2)

Az iskolai ellenőr 331,50 euróig terjedő bírságot szab ki arra a felelős alkalmazottra, aki nem orvosolta az iskolai ellenőrzés során feltárt hiányosságokat, kivéve a panaszok és beadványok megoldásával kapcsolatos intézkedéseket.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/20230101