6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – A tizedestört

tizedestört
Miklós György

A tizedestört – eurómennyiségek, a hosszúság és a tömeg mértékegységei mint a tizedestört fogalmának megalapozása, a tized, század, ezred fogalma. A tizedestört a valós számok (ℝ), főképp a nem egész számok egyik kanonikus (azaz gyakran alkalmazott és minden szám esetében majdnem teljesen egyértelmű) felírása. A kivételt a véges tizedestörtek alkotják.

Mik azok a tizedestörtek?

Azok a számok, amelyek tizedesvesszőt tartalmaznak.

  • a tizedesvesszőtől balra lévő részt egész résznek nevezzük,
  • a tizedesvesszőtől jobbra lévő részt törtrésznek nevezzük.

  • Ha az egészeket tíz egyenlő részre osztjuk (elosztjuk 10-zel), akkor tizedeket kapunk. A tized az első számjegy a tizedesvessző után. A fenti tizedestörtben ez a 6-os.
  • Ha az egészeket száz egyenlő részre osztjuk (elosztjuk 100-zal), akkor századokat kapunk. A század a második számjegy a tizedesvessző után. A fenti tizedestörtben ez az 5-ös.
  • Ha az egészeket ezer egyenlő részre osztjuk (elosztjuk 1 000-rel), akkor ezredeket kapunk. Az ezred a harmadik számjegy a tizedesvessző után. A fenti tizedestörtben ez a 3-as.
  • Ha az egészeket tízezer egyenlő részre osztjuk (elosztjuk 10 000-rel), akkor tízezredeket kapunk. A tízezred a negyedik számjegy a tizedesvessző után. A fenti tizedestörtben ez a 9-es.

Az EduTV magyar nyelvű matematika órái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának projektje. A tanulók, de a tanárok és a szülők számára is oktatási eszköz, különösen akkor, ha egy tanuló különböző okok miatt nem tud részt venni az órákon. A videókat az állami oktatási programoknak megfelelően a tantárgyak céljainak és tartalmának megfelelően dolgozzák fel.

Tanár: Miklós György
Értékelő/ konzulens: Horváth Géza

 

https://viki.iedu.sk/content/AnZu9msAUz/EDUTV_MAD/20_MADMAT_6r_desatinne_cislo.pdf

%d bloggers like this: