Hazai hírek

Pozsony és Kassa megye lakosai a legiskolázottabbak

iskolázottsági szintHa közelebbről megnézzük Szlovákia lakosságának iskolázottsági szintjét járások szerinti bontásban, megállapíthatjuk, hogy a legmagasabb iskolázottsági szintű járás a Pozsony I-V. (az elemzés szempontjából 1 egységként értve) 80-as értékkel, ami azt jelenti, hogy a lakosok átlagosan a maximálisan lehetséges iskolázottsági szint 80 százalékát érik el. A Pozsony megyei járásokat a Kassa megyei járások követik, ahol az iskolázottsági szint 5 százalékponttal alacsonyabb. A magasabb iskolázottsági szintet mutató járások közé tartozik a Szenci (74), a Besztercebányai (74), a Zólyomi (73) és a Bazini (73). A járások mindössze negyedéről monható el, hogy átlagon felüli az iskolázottsági szint.

Általában elmondható, hogy azonban azok a járásokban, amelyek egyben megyeszékhelyek is, az országos átlag feletti az iskolázottság (70). Érdekes a helyzet az ország keleti részén is, ahol csak 3 járás (Kassa, Eperjes és Homonna) iskolázottsági szintje éri el, vagy magasabb az országos átlagnál.  Általánosságban elmondható, hogy az északabbi járásokban is magasabb az iskolázottsági szint, mint a dél-szlovákiai járásokban. A Rimaszombati, a Nagyrőcei és Késmárki járásban a legrosszabb ez a mutató (mindegyikben 65).

Iskolázottsági szint a kerületekben

Pozsony megye lakosságának iskolázottsági szintje a legmagasabb az országban, 2021-ben elérte a 77-es értéket, ami 7 százalékponttal magasabb az országos átlag értékénél. Az ország összes többi megyéje 2021-ben alacsonyabb értéket mutatott, legfeljebb az orszégos átlaggal megegyező iskolázottsági szintet ért el. Ez megerősíti a főváros, mint az ország gazdasági és oktatási központjának pozícióját. Minden bizonnyal pozitív fejlemény, hogy a legutóbbi, 2011-es népszámlálás óta emelkedett az egyes régiók lakosságának iskolázottsági szintje.

 

 


Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2022