Hazai hírek

A Szlovák Tanári Kamara a NIVaM vezetőinek nagy jövedelmét kifogásolja

A Szlovák Tanári Kamara szerint a Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézet (NIVaM) vezetése eltúlzottan magas juttatásokban részesül. A kamara felszólította Tomáš Drucker (Hlas) oktatási minisztert, hogy vizsgálja felül a minisztériumban közvetlenül irányított intézmények finanszírozását. Sajtótájékoztatójukon felsorolták az általuk problémásnak tartott tevékenységet is.

Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézet (NIVaM) 2022 júliusában jött létre több közvetlen szervezet (a Módszertani és Pedagógiai Központ, az Állami Pedagógiai Intézet, az Iuventa és a Hiteles Mérések Országos Intézete) összevonásával. A NIVaM jelenleg több fontos oktatási reformért felelős, például az általános iskolai tantervi reformért, a támogatási intézkedések előkészítéséért és végrehajtásáért, a posztgraduális tanárképzés minőségéért stb. Ez az intézmény azonban nem látja el kellő minőségben a feladatait, ami például a következő problémákban mutatkozik meg:

  • a tanárképzés minőségét rosszul ellenőrzik és rosszul értékelik, az uniós források ellenére, amelyeket többször is kritizáltunk. A gazdaságélénkítési terv 50 millió eurót különít el a tanárképzésre, de a minisztérium nem tudja ezt hatékonyan kezelni, amint arra mi is rámutattunk (ITT vagy ITT);
  • 2019 óta a tanári igazolások száma (amelyek elsősorban a tanári hivatás anyagi vonzóbbá tételét segítik elő) megtízszereződött – az eredeti több mint 1300 igazolásról 2019-re alig 97 éves átlagot kapunk 2020-22-re, ami szintén az új felállás zavarosságát, az alacsony minőséget és a tanárok bizalmatlanságát mutatja a NIVaM iránt…

Az SKU egy anonimizált excel táblázatot is csatolt a hírhez:

Letöltés

„Jelenleg az iskolák olyan helyzetben vannak, hogy sokuknak alig van elég pénze a fűtésre és a villanytartásra, ezért megdöbbentő számunkra, amit az Info Bill révén megtudtunk. Három intézményt vizsgáltunk meg: a Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézetet, az Állami Iskolafelügyeletet (ÁI) és az Állami Szakképzési Intézetet (ÁSZI)” – mondta a kamara elnöke.

A Szlovák Tanári Kamara az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény segítségével megtudta, hogy a vezető beosztású alkalmazottak egy kis csoportjának átlagfizetése az elmúlt 12 hónapban nagyjából 5000 euró volt, ami még az oktatási miniszter vagy az államtitkár fizetését is meghaladja. A hasonló közvetlen szervezetek, a ŠIOV és a Tanfelügyelet fizetései átlagosan 1000 euróval alacsonyabbak; még ezen intézmények igazgatói is 1500 euróval kevesebbet keresnek, mint a NIVaM egyes vezetői. Csak a NIVaM vezető munkatársainak jutalomkeretére egy év alatt mintegy 370 000 eurót költöttek. Ezzel szemben a ŠIOV és a Tanfelügyelőség munkatársainak javadalmazása csaknem tízszer alacsonyabb. Eközben az egyszerű tanárok, akiknek a reformok sikere a vállán nyugszik, más, egyetemi végzettségű szakmákhoz képest jóval átlag alatti fizetéssel küzdenek. Nem csoda, hogy az igazgatói hivatás, amely átlagosan 2 300 euró körüli fizetést jelent, és több tucatnyi alkalmazottért és több száz gyermekért visel felelősséget, nem vonzó.

Bežné školy nemajú peniaze, ale vyvoleným úradníkom sa v rezorte štedro rozdáva

Természetesen nem kellett sokat várni a NIVaM reakciójára sem, ők is sajtóközleményt adtak ki amelyben leszögezik, hogy náluk minden a lehető legnagyobb rendben van.

A Nemzeti Művelődési és Ifjúsági Intézet (a továbbiakban: NIVaM) tiltakozik az intézet minőségének megalapozatlan állításai és szubjektív megkérdőjelezése ellen. A Szlovák Pedagógus Kamara (SKU) megalakulása óta megkérdőjelezi a NIVaM munkáját, és a NIVaM kész ezeket az állításokat ismét tényekkel cáfolni.

A NIVaM vezető munkatársainak fizetésével kapcsolatban a következőket szeretnénk kijelenteni:

A fizetéseket a közfeladatokat ellátó egyes alkalmazottak díjazásáról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 553/2003. sz. törvény alapján, valamint a rendelkezésre álló költségvetésnek megfelelően adják. A NIVaM vezető beosztású munkatársainak jelenlegi átlagfizetése 2 870 EUR.

Az SKU által emlegetett „vezető beosztású alkalmazottak kis csoportjának” fizetése a szóban forgó időszakban végzett munkatevékenységhez viszonyítva megfelelő, és a Szlovák Köztársaságban a vezetői pozíciók esetében normális.

Reakcia Národného inštitútu vzdelávania a mládeže k tlačovej konferencii Slovenskej komory učiteľov