Hazai hírek

Elöregedőben van a pedagógusállomány

A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának Oktatáspolitikai Intézete részletes tanulmányt tett közzé a szlovákiai pedagógusállomány elöregedéséről. A tanulmány elemzi a tanügyben dolgozók elöregedését, annak időbeli alakulását, valamint szerkezetét az iskolakategóriák, régiók és tantárgycsoportok szerint.

A középiskolákat és az óvodákat fenyegeti leginkább a tanárhiány.

A tanulmány szerzői kifejtik, hogy a tanári populáció elöregedésének nyomon követése fontos a szükséges számú új képzett tanár biztosítása érdekében. Az oktatási ágazat számos kihívással néz szembe, a tanárok elöregedése az egyik leg aggasztóbb, mivel az idősebb tanárok fokozatosan inaktívvá válnak, akár nyugdíjba vonulás, akár egészségügyi okok miatt.

pedagógusállomány
Az 55 évesnél idősebb pedagógusállomány

A tanulmány főbb megállapításai azt mutatják, hogy Szlovákiában a tanári kar elöregedése már folyamatban van, és a középiskolák és az óvodák vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Regionális szempontból a nyugdíjkorhatárt betöltött (63 év feletti) tanárok legnagyobb aránya a pozsonyi régióban található. Emellett a tanulmány szerint az elöregedés miatti jövőbeli tanárhiány legnagyobb kockázata a trencséni és a besztercebányai régióban áll fenn.

Ami a tantárgyak szerinti életkori különbségeket illeti, a legmagasabb átlagéletkor (50 év felett) a szakképző tantárgyak, például a műszaki, mezőgazdasági és társadalomtudományok tanárai, valamint az orosz nyelvtanárok esetében tapasztalható. Az általános oktatási tantárgyak közül a fizikatanároknál a legmagasabb az átlagéletkor. Ezzel szemben átlagosan legfiatalabbak az összes idegen nyelv (kivéve az orosz), a biológia és a művészeti iskolák szakképző tantárgyainak tanárai.

Az Oktatáspolitikai Intézet több stratégiát is javasol az elöregedés következményeinek kezelésére. A fő megoldások közé sorolja a tanári hivatás vonzóbbá tételét, a nem tanári diplomával rendelkezők nagyobb mértékű bevonását a tanítási folyamatba, valamint a tanári továbbképzés ösztönzését. Az idősebb tanárok számára rugalmasabb munkakörülményeket és mentorprogramokat is javasol, amelyek lehetővé teszik a tanárgenerációk közötti tapasztalatátadást, és végül, de nem utolsósorban az egészség és a mentális jólét támogatását.

A tanulmány végső összefoglalójában az oktatás minőségének jövőbeli biztosítására hívja fel a figyelmet, és kéri, hogy fordítsanak kellő figyelmet a kérdésre, valamint megfelelő intézkedéseket kell végrehajtani.

Letöltés: