Hazai hírek Oktatás

XVIII. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

A XVIII. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK) idén is megrendezésre került november 23-24. között. E nívós eseménynek ez alkalommal a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (NYKFE KeTK) adott otthont.

A rendezvény a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT), a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, a Nemzeti Tehetség Program, valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) támogatásával, a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT), a Selye János Egyetem (SJE) és a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK) szervezői közreműködésével, továbbá az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) és a Diákhálózat (DH) védnöksége alatt valósult meg.

Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia

A regisztrációt és elszállásolást követően a közös ebéd után került sor az ünnepélyes megnyitóra, mely után hivatalosan is elkezdődtek az egyes szekcióülések.

A magas színvonalú és az adott tudományágban releváns alkotások 6 szekcióban (Állam és Jogtudományi Szekció, Humán Tudományi Szekció Irodalomtudományi Tagozat, Humán Tudományi Szekció Nyelvtudományi Tagozat, Közgazdaságtudományi Szekció, Társadalomtudományi Szekció, Biológia, Fizika, Informatika és Műszaki Tudományi Szekció) mérettettek meg. A kétnapos szakmai tanácskozáson – amely egyben verseny is volt – 27 TDK-dolgozatot mutattak be a hallgatók.

A 26 versenyző főként a Selye János Egyetem, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem és a Comenius Egyetem hallgatójaként mérettette meg magát, de érkeztek a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemről, valamint a Brünni Műszaki Egyetemről is kiváló tehetségek.

A zsűri szakmaisága és a bírálatok kétségbevonhatatlanok voltak, melyet alátámaszt a bírálók tudományos tevékenysége is. A precíz, színvonalas előadásokat hasznos viták és beszélgetések zárták.

Este sor került egy közös vacsorára a Zobor Kollégium étkezőjében. Az érdeklődőkre ezután egy irodalomterápiás foglalkozás várt Bolemant Lilla vezetésével, ahol a fiatal felnőttkor kihívásaival, a szabadság, a kötöttség, az elköteleződés kérdéseivel is foglalkoztak a résztvevők.

Péntek délelőtt a konferencia plenáris előadására került sor, melyet Mező Katalin és Mező Ferenc mutatott be A kreativitás időbeli aspektusai témában. Ezt követte a már mindenki által izgatottan várt eredményhirdetés és díjkiosztás. A díjazottak közül 11 hallgató kapott ajánlást az Országos Tudományi Diákköri Konferencián való részvételre. Sor került a fődíj és a különdíjak kiosztására is. Az FTDK fődíját a MICROCOMP – Computersystem s.r.o. ajánlotta fel. A főzsűri döntése értelmében 5 hallgató részesült könyvutalványban a Selye János Egyetem felajánlásából, valamint egy hallgató a dunaszerdahelyi Thermalpark ajándékában, 2 egésznapos belépőben.

Dr. habil. PaedDr. Bárczi Zsófia, PhD., a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara dékánja átadta a képzeletbeli FTDK stafétát Doc. RNDr. Bukor József, PhD., a Selye János Egyetem rektorhelyettesének. Ezáltal a következő, a XIX. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK) Komáromban kerül majd megrendezésre.

Az ünnepélyes zárszó után a két napos konferenciát egy közös ebéd zárta, s ezt követően már csak a búcsúzkodás maradt hátra.

Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt a konferencián! Reméljük, sok-sok szép emlékkel gazdagodtak a jelenlévők!

Jövőre pedig ismét minden kedves hallgatót várunk nagy szeretettel Komáromba, a XIX. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferenciára.

Kedves hallgatók! Ne habozzatok megmérettetni magatokat és bemutatni kutatási eredményeiteket! Jelentkezzetek bátran, s ne feledjétek, ahogy Prof. Dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöke szokta mondani: „Csak az TDK-zik, akinek szíve van.”

További információért kövessenek minket az FTDK Facebook és Instagram oldalain.

Az FTDK weboldala: http://ftdk.ujs.sk/

Bartalos Mónika

 

A rendezvényt a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogatja.