Egyéb kategória

210 éve elődei a magyaroknak a majmok

A fenti cím ugyan csak vicc, de valóban 210 éve született Rónay Jácint pozsonyi nagyprépost, választott szkodári püspök, valóságos belső titkos tanácsos, bencés tanár, természettudós, író, az MTA tagja. Lélektannal, azon belül a karakterológiával foglalkozott.

Liberális szemléletű, új nézetekre fogékony, számos tudományterületen jártas tudósként első magyarországi népszerűsítője volt mind a darwinizmusnak, mind a modern pszichológiának. A szociálpszichológiában úttörőnek számítottak nemzetkarakterológiai írásai is.

Rónay János Jácint, Benedek-rendi tanár, író, természettudós az 1849-es magyar szabadságharcban tábori lelkészként vett részt, ezért utána bujdosni kényszerült, majd Londonba emigrált. Ott tartózkodása idején Kossuth Lajos gyermekeinek tanítója volt, és megismerkedett az evolúciós elméletet kidolgozó Charles Darwin tanaival.

Rónay Jácint

Ahhoz képest, hogy a levert forradalom után felségsértés miatt körözték és távollétében vagyonelkobzásra ítélték, később Rudolf trónörökös és Mária Valéria tanítója lett.

Ő volt a darwinizmus első és legismertebb magyarországi terjesztője. 1862-től a magyar újságoknak írt közleményekben, majd az 1864-ben Pesten megjelent ‘Fajkeletkezés. Az embernek helye a természetben és régisége‘ című könyvében ismertette a darwinizmust.

Európai viszonylatban is az elsők közé tartozott, aki Darwin tanait terjesztette.

A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívumában négy műve (A tűzimádó bölcs az ős-világok emlékeiről, Az ősemberek haladása, Fajkeletkezés, Mutatvány a tapasztalati lélektan köréből) is elérhető digitalizált formában.