A kokárda eredetileg a 18. századi francia forradalomhoz köthető, jelentése pedig a „cocarde”, szóból került a magyarba. A szótár szerint: a „coq „, – „a kakasból eredetezve az -arde képzővel,…

Petőfi Sándor prózai művei elég kevés figyelmet kapnak az oktatásban. Az irodalomtörténeti kutatás azonban az utóbbi időben is fedezett fel eddig nem ismert vagy elfeledett Petőfi leveleket, üzeneteket s ami…

Petőfi Sándor ars poeticája | Seregi Károly (Bornemisza Péter Gimnázium, 9. évfolyam | Magyar Nyelv és Irodalom) Ars poetica: (gör) „ a költészet mestersége”. Tágabb értelemben minden olyan alkotást ide sorolunk,…

A János vitéz Petőfi Sándor 1844-ben írt verses meséje, irodalmi kifejezéssel élve elbeszélő költeménye. Az elbeszélő költemény átmeneti műfaj. Rímes-ritmikus szöveg, amely a versekre jellemző, ugyanakkor történetet mond el, amely általában…

Tavasszal több mint 300 művész közreműködésével videóra került az irodalom tananyag közel kétharmada elsőtől a tizenkettedik évfolyamig. A felvételek természetesen térítésmentesen, regisztráció szükségessége nélkül elérhetőek. A YouTube-on évfolyamok és szerzők…

Az alapiskolák igazgatói számára: A Nemzeti Művelődési Intézet kiemelt stratégiai feladata, hogy támogassa az anyaországi és az elszakított nemzetrészek magyar közösségeinek értékfeltáró tevékenységét, segítséget nyújtson a tárgyi és szellemi értékek, hagyományok felismeréséhez, megőrzéséhez és dokumentálásához. Ennek a tevékenységnek mindannyiunk számára nagyon fontos eleme…

A Magyartanárok Egyesülete Petőfi Sándor ars poeticái videójában Arató László a változó Petőfiről ad elő érettségizőknek. Ars poetica: (gör) „ a költészet mestersége”. Tágabb értelemben minden olyan alkotást ide sorolunk, amely…