Hazai hírek

Félrevezető képet festenek a magyar középiskolákra vonatkozó minisztériumi adatok

Egy dolog a minisztériumi statisztika – de a valóság az, hogy valóban több száz magyar kilencedikes kénytelen szlovák iskolában folytatni a tanulmányait.

A Híd ma állásfoglalásban reagált az oktatási minisztérium állítására, hogy elegendő hely van a magyar középiskolákban a magyar kilencedikesek számára, és nem igaz, hogy 1400 diák arra kényszerül, hogy szlovák iskolába menjen.

„Értékeljük az oktatási minisztérium reakcióját, hogy minden magyar diák anyanyelvén tanulhat tovább a középiskolákban és ezt nem csupán szép gesztusnak, hanem komoly garanciának tekintjük a jövőben. Azért a jövőben, mert most ez nem fedi a valóságot” – reagált Sólymos László az oktatásügyi minisztérium álláspontjára.
A minisztériumi adatok, miszerint „a magyar tanítási nyelvű alapiskolák 9. osztályában összesen 2696 tanulót tartanak nyilván, és a magyar középiskolákban 2747 a helyek száma”, egyrészt pontatlanok, másrészt országos szinten félrevezető képet mutatnak.

„Aki nem ismeri a részleteket, könnyen hiheti, hogy minden rendben van. Pedig most látjuk, hogy ez távolról sincs így. Az nem válasz, hogy országos szinten szinte ugyanannyi a hely mint a diák. Ha például egyik helyen feleslegesen 10 hellyel többet kapott egy szakközépiskola, míg mondjuk Rimaszombatban több mint 100 jelentkezőt el kellett küldeni a két magyar tannyelvű szakközépiskolából, akkor a végeredmény az, hogy nagyon sok magyarul tanulni akaró gyerek szlovák iskolába kényszerül. És erre nem mondhatjuk, hogy ez így rendben van” – nyilatkozta Prékop Mária, a Híd oktatásügyi szakpolitikusa.

A probléma súlyosságát nem az országos számok, hanem a konkrét oktatási intézményekre vonatkozó aktuális adatok mutatják. A füleki gimnázium idén 20 helyet kapott a megyétől. Ezt az oktatási intézményt első helyen 32 tanuló jelölte meg, első és második helyként pedig 41 tanuló. Tehát minimum 12, maximum 21 diáknak kell másik iskolát keresnie. Választhatják a szlovák iskolát vagy Magyarországot. Az idei rendkívüli helyzet azt is megmutatta, hogy az országhatárok komoly akadályt jelenthetnek, a külföldön tanulás azonban nyitott határok mellett sem megoldás – tartalmazza a Híd állásfoglalása.

A Fülekhez közeli Rimaszombatban sem jobb a helyzet. A három szakközépiskolát első helyen 142, első és második helyen összesen 291 tanuló jelölte meg – de csak 123 hely van. Ez azt jelenti, hogy gömöri városban minimum 19, de akár 168 diák is kénytelen szlovák iskolát választani, hiszen ebben a régióban több magyar tannyelvű szakközépiskola nincs.

A Híd szakmai csoportja az elemzést a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI) weboldalán közölt adatok alapján készítette (svs.edu.sk). Eszerint a 2020/2021-es tanévre a magyar tannyelvű gimnáziumokba 1084 végzős alapiskolás diák jelentkezett 644 helyre. A magyar tanítási nyelvű szakközépiskolákban is hasonló a helyzet, 2708 jelentkező van 1742 helyre. Minden diák legfeljebb két jelentkezési kérvényt adhat le. Ez a módszer a diákok részéről mutatkozó reális igényt veszi alapul, és az ebből származtatott helyhiány azért is megalapozottabb, mint a minisztérium által közölt megnyugtató országos adat, mert az nem veszi figyelembe sem a regionalitást, sem a gimnáziumok és szakközépiskolák vonzáskörzetét. Összességében kevés magyar tanítási nyelvű szakközépiskola van Szlovákiában, így tulajdonképpen mindegyik országos jelentőségű, hiszen több olyan iskola van, amelyik a maga területén az egyetlen ilyen típusú intézmény az országban.

A megyéknek nem kell figyelembe venni az intézmény tanítási nyelvét, nem kell különbséget tenniük szlovák vagy magyar szakközépiskola között, ráadásul már az elosztást sem kell a képviselő-testület elé vinni, így az egész kérdés sokszor a túlélésért való harccá, sőt méltatlan kilincseléssé silányul. Mindez pedig azt eredményezi, hogy egyre kevesebben tanulhatnak szakmát magyarul.

„A Híd számára az oktatás területén fontos, hogy az önkormányzatiság elve érvényesüljön, ugyanakkor a minisztérium a legmagasabb oktatásügyi szerv, ezért a kialakult problémára vele együtt kell megtalálni a megoldást. A tegnap vállalt garancia igazán biztató, de fontos, hogy részleteiben is valós megoldást jelentsen, és az ígéret ne maradjon a gesztusok szintjén. Ezért mind az oktatásügyi tárcával, mind a megyékkel megbeszéléseket kezdeményeztünk és ebben az igyekezetünkben szívesen látjuk partnerként a többi olyan szlovákiai pártot és társadalmi szervezetet, amelyek szintén prioritásként kezelik az oktatásügyet és azon belül a nemzetiségi oktatás kérdését” – olvasható a Híd állásfoglalásában. (l)

 

1400 MAGYAR DIÁKNAK NEM JUTOTT HELY MAGYAR KÖZÉPISKOLÁBAN
A SEMMIBŐL BUKKANT ELŐ 1400 MAGYAR DIÁK?