Kitekintő Oktatás

Carl Orff, a zenepedagógus

Európában számos alternatív zenepedagógiai irányzat jött létre. Egyiket a 125 éve született Carl Orff bajor zeneszerző, zenepedagógus jegyzi. Koncepciója a ritmikai improvizációra épül, kiindulópontja még a gyermekdalok- és játékdalok felhasználása.

Orff módszerének alkalmazása iskolai oktatásban

Pedagógiai munkásságát az 1920-as évek elején alapozta meg, amikor Dorothee Güntherrel megalapították a Güntherschulét Münchenben, amely a zenére, a táncra, a gimnasztikára, a ritmikus mozgásra egyaránt nagy hangsúlyt fektetett. Ez vezette el Orffot az elementare Musik koncepciójához, amely tulajdonképpen szintézise a gesztusnak, a költői nyelvnek és a zenének. Első pedagógiai kiadványa, az Orff-Schulwerk 1932 és 1935 között keletkezett, tanításának fókuszpontjában pedig a ritmus, a ritmikai képzés állt.

Elsősorban mozgással ábrázolják a hangzásokat, de grafikus ábrákat is készítenek egyéni jelek formájában. Később megtanulják a hagyományos notáció alapelveit is. A testhangszerek mellett néhány melodikus-ritmikus hangszert is készített Orff.

Fa- és fémlapokból xilofont, harangjátékot, metallofont készített, majd üstdob, dob, gong és cintányér egészítette ki a sort.

Zenei tapasztalatot csak aktív részvétellel szerezhetünk, s ennek meg kell előznie a hangszertanulást – vallja Orff.

A zene kiindulópontja elsősorban a ritmus, a dallam csak másodlagos; az aktivitás során a beszédből ritmus, a ritmusból dallam lesz. Fontos a zene, tánc, beszéd egysége, afféle „összművészet” ez a gyerekek szintjén: hangszerekről saját testük „gondoskodik” (taps, csettintés, dobbantás, stb.), rövid, improvizált történeteket mesélnek-énekelnek saját elképzeléseik szerint, sokféle hangsúllyal, tempóval, intonációval, belső ismételgetésekkel, dinamikai építkezéssel. Népzenére is alapozza a tanítást, mert a gyermek számára ezt tartja a zenei befogadás természetes útjának. Tanítási anyagának kiinduló pontja a régi gyermekdal-anyag és az ötfokúság. Az egyszerű többszólamúságot osztinátó kísérettel teremti meg.

Az Orff-módszer a legelterjedtebb valamennyi „cselekvési módszer” közül.

Látványos, és vonzó benne az, hogy a gyerekek rövid idő elteltével tudnak eredményesen szerepelni, felszabadultan, örömmel muzsikálnak. Hazánkban is több helyen részlegesen használják ezt a módszert és az ún. Orff-hangszereket.

Két tündérmesén alapuló operát is komponált: 1936 és 1938 között írta a Der Mond (A hold) című darabot, a Grimm testvérek meséje nyomán, amelyben Szent Péter megpróbálja visszaállítani a holdat eredeti helyére, a Föld felé, 1942-ben pedig befejezte másik operáját, a Die Klugét (Az okos lány). Ez utóbbi a bölcs parasztlányról szól, aki a király felesége lesz, miután válaszol három találós kérdésre.