Egyéb kategória Oktatás

A vallásoktatást szolgáló munkafüzet kifogásolható módon befolyásolja a gyerekeket

Na sociálnych sieťach koluje fotografia jednej zo stránok pracovného zošitu katolíckeho náboženstva, ktorý je určený žiakom 8. triedy slovenských verejných základných škôl. Nájdeme na nej tabuľku s rozdelením na „Kultúru života” a „Kultúru smrti”, ktorá pobúrila množstvo ľudí na internete. „Opakom kultúry života je kultúra smrti, šíriaca sa potratmi, eutanáziou, antikoncepčnou mentalitou, umelým oplodnením, ideológiou rodovej rovnosti… Jej cieľom je vlastný hmotný blahobyt, nezdravý individualizmus, konzumizmus, ekonomická efektivita života, zabúdajúc na ozajstné vzťahy medzi ľuďmi,” píše sa ďalej v pracovnom zošite.
Pracovný zošit náboženstva 8. triedy na ZŠ. Fotografia: Facebook.com/zolko.meme

 

Na túto učebnicu upozornila facebooková stránka Zolko. Upozornila tiež na fakt, že táto učebnica je hradená z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Katolícke náboženstvo sa však vyučuje podľa učebných plánov a osnov, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska. Tá aj vyberá autorov učebníc a obsah.

Konferencia biskupov na to má podľa Vatikánskej zmluvy právo a znamená to aj to, že do takýchto učebníc sa môže dostať čokoľvek, vrátane podobných znepokojujúcich textov. Je smutné, že tento text v pracovnom zošite vykresľuje spoločnosť čierno-bielo a delí ju do kategórií „život” a „smrť” na základe pár bodov. Nemyslím si, že je fér, že žena, ktorá sa rozhodne pre interrupciu z rôznych núdzových dôvodov ako znásilnenie, chudoba alebo zdravotné ohrozenie, patrí do „kultúry smrti”. Nemyslím si tiež, že je fér, že človek, ktorý túži dobrovoľne po humánnom ukončení svojho života, pretože je neliečiteľne chorý, má veľké bolesti a chce úľavu, vyznáva „kultúru smrti”. A takisto je prinajmenšom zvláštne označiť za „kultúru smrti” i to, keď si páry, ktoré nevedia počať potomka prirodzenou cestou, pomôžu umelým oplodnením, z čoho vznikne v konečnom dôsledku nový život, ktorý by inak nevznikol.

Učebnica odsudzuje interrupcie, no zároveň aj antikoncepciu, čo je nebezpečné. Aj keď sa to cirkvi nepáči, mladí ľudia neprestanú mať sex, ale ak budú mať pocit, že antikoncepcia je niečo zlé, môže to viesť k množstvu problémov – od šírenia pohlavných chorôb po nechcené tehotenstvá tínedžeriek, ktoré svojmu potomkovi možno nebudú schopné pripraviť ideálne zázemie, čo zasa môže viesť k množstvu nechcených detí. Bodom v tejto tabuľke, ktorý dvíha obočie azda najviac, je ten, ktorý hovorí, že do kultúry smrti patrí „ideológia rodovej rovnosti”. Naozaj chce cirkev mladých ľudí učiť, že všetci nemajú rovnaké právo na slobodé rozvíjanie sa a vyberania si z možností, alebo že rozdiely v odmeňovaní a v zastúpení v rôznych pozíciách sú v poriadku?

Napokon to, že táto učebnica nie je celkom v poriadku, hovorí i fakt, že je v rozpore s kritériom pre hodnotenie kvality učebníc všeobecnovzdelávacích predmetov, do ktorých je zahrnutá aj náboženská výchova. V bode 3.2. sa píše: „Spracovanie učiva v textovej a obrazovej časti z hľadiska zachovávania ľudských práv nediskriminuje a plne rešpektuje členov a členky spoločnosti.”

Samozrejme, náboženstvo nie je povinné. Rodičia si môžu vybrať či zahlásiť svoje dieťa na tento predmet, alebo na etiku. No aj mnohí z tých, ktorí zahlásia svoje dieťa na náboženstvo, očakávajú iný prístup. Náboženstvo by nemalo rozdeľovať ľudí, diskriminovať či stigmatizovať tých s iným presvedčením. To, či niekto používa antikoncepciu alebo verí, že ženy a muži by mali mať rovnaké práva, predsa nemôže byť niečo, čo ho robí zástupcom „zlého” brehu.

Je veľmi nebezpečné podsúvať delenie na „život” a na „smrť” tínedžerom, ktorí si formujú svoje presvedčenie. Hodnoty katolíckej cirkvi sa dajú šíriť aj tak, aby to nespôsobovalo nátlak a negatívnu emóciu. Je smutné, že sa náboženstvo vyučuje takýmto radikálnym štýlom, čoho výsledkom môže byť neznášanlivosť a napätie medzi ľuďmi, práve v dobe, kedy je veľká potreba empatie, porozumenia a tolerancie. Nie je práve toto základom lásky k blížnemu, ktorá by mala byť základom viery?

Forrás: KATARÍNA KORYTÁROVÁ | Urban Lifestyle 

lllusztráció: Doom Eternal