Hazai hírek

Az alapiskolák a végsőkig nyitva lesznek – ígéri a miniszer

Branislav Gröhling a végsőkig harcolni fog, hogy az óvodák és az alapiskolák rendesen működjenek, beleértve a felső tagozatot is. Az oktatási miniszter erről a középiskolák bezárása kapcsán beszélt: hétfőtől minden középiskolában távoktatás lesz. Gröhling szavai szerint hosszú hónapokra készüljenek távoktatási tantervvel a középiskolai pedagógusok.

„Az alapiskolákat minél tovább nyitva kell tartani, és nemcsak azért, hogy a szülők munkába járhassanak. Mindenféle elemzés, beleértve a gazdaságiakat is, ezt mutatja. Végig azért fogok harcolni, hogy az alapiskolák nyitva legyenek, ha kell, akkor a legszigorúbb óvintézkedések mellett” – mondta Gröhling.
A szakköröket beszüntetik, de a napközi működni fog, még szigorúbb szabályokkal, ezeket egyelőre nem jelentette be a központi válságstáb. (l)


NIEKOĽKO ZMIEN PRI FUNGOVANÍ ŠKÔL
V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať učiteľom, zamestnancom škôl, žiakom aj rodičom, za to, že takto dobre zvládli posledné obdobie. Školy sa naozaj posledné týždne veľmi dobre držali, osvojili si všetky protiepidemiologické pravidlá a dodržiavali opatrenia.
Veľmi rád by som tieto dni venoval systémovým zmenám v školstve, debyrokratizácii, digitalizácii či iným opatreniam, avšak epidemiologická situácia sa výrazne zhoršila.
Nie každý bol taký zodpovedný ako školy. Počet nakazených rapídne narástol. Aj keď nemáme ohniská nákazy na školách, epidemiologická situácia je taká vážna, že ako krajina musíme prijať súbor opatrení na základe odporúčaní pandemickej komisie a to aj v oblasti školstva.
V školstve to bude v najbližšom období nasledovne:
1. MŠ budú aj naďalej otvorené.
2. ZŠ, prvý aj druhý stupeň, pokračujú vo výučbe.
3. SŠ prejdú od pondelka na dištančné vzdelávanie.
Chcem preto vyzvať študentov SŠ, aby necestovali dnes na internáty a ostali doma. Prosím aj učiteľov SŠ, aby kontaktovali študentov a pripravili sa na dištančné, resp. online vzdelávanie.
Doplnenie: Špeciálne SŠ ostanú otvorené a na 8-ročných gymnáziách prebehne prezenčná výučba od prímy po kvartu.
🙏 Toto prerušenie vyučovania nebude na 1 týždeň ani na 2 týždne. Berte to preto, prosím, vážne a v čo najväčšej miere pokračujte vo vyučovaní podľa doterajších rozvrhov. Snažme sa, prosím, o to, aby dištančné vzdelávanie bolo čo najplnohodnotnejšie. V najbližšom období budem robiť všetko pre to, aby sme na školy zabezpečili potrebnú techniku a vybavenie.
ÚVZ následne vydá Opatrenie, ktorým sa zakáže:
– Prevádzka telocviční
– Prevádzka centier voľného času
– Skupinová výučba v ZUŠ
– ÚVZ tiež zavádza povinnosť nosenia rúška na celej ZŠ (výnimku budú mať nepočujúci a deti s autizmom alebo mentálnym znevýhodnením). Rúška v MŠ budú odporúčané.
Následne sa tiež zrušia aj lyžiarske kurzy, plavecké kurzy, exkurzie, výlety či iné aktivity mimo školy.
Viem, že pre mnohých je toto problematické. Verte mi, včera aj dnes som o tom veľmi dlho diskutoval. Ale toto bolo konečné rozhodnutie. Opatrenia budú veľmi prísne v každej oblasti. Tieto majú minimalizovať stretávanie žiakov v iných skupinách mimo škôl.
🙏 Pevne verím, že ak budeme zodpovední a počet nakazených klesne, vrátime sa čoskoro k normálnemu fungovaniu.

covid-19 oktober

 

%d bloggers like this: