Magyar nyelvtan Tanuljunk

Hangtan I. – A magyar nyelv hangrendszere

Hangtan I. – A magyar nyelv hangrendszere

JTJ-Online órák – Jármy-Takács Judit

A magyar nyelv hangrendszere

A hangtan a leíró nyelvtannak azon része, amely a nyelv hangállományát vizsgálja. A hangok képzésének módjával foglalkozik. A hang a beszéd legkisebb, tovább már nem bontható alkotóeleme. Konkrét, hallható jelenség, amit a hangképző szervek segítségével hozunk létre.

A hangképzésben részvevő szerveink:

 • Tüdő, melyből a kiáramló levegő valamilyen akadályba ütközik.
 • gégefőben elhelyezkedő 2 hangszalag.
 • garatfal az ínycsappal.
 • nyelv és a szájpadlás.
 • A 2 ajak, és az alsó, felső fogsor.

A beszédhangok csoportosítása:

 1. Magánhangzók
 2. Mássalhangzók

Magánhangzók: A hangszalagok rezgéséből keletkező, tiszta zöngehangok. képzésükkor a levegő nem ütközik akadályba a szájüregben.

Csoportosításuk:

 1. A nyelv vízszintes mozgása szerint:
 2. Magasak (teniszütő)
 3. Mélyek (autó)
 4. A nyelv függőleges mozgása szerint:
 5. alsó nyelvállású hangok
 6. középső nyelvállású hangok
 7. felső nyelvállású hangok
 8. Időtartama szerint
 9. rövid
 10. hosszú
 11. Ajakműködés szerint
 12. ajakkerekítéses
 13. ajakréses