Hazai hírek

Népszámlálás: az ország nemzetiségi összetétele még titok….

Szlovákiában 2021 elején 5 449 270 lakos élt.
népszámlálásA népszámlálás alapján valamivel több lakos él városi területeken (53,2%), mint vidéken (46,8%). A munkaképes kor előtti (0-14 éves) népesség aránya 16%, a munkaképes korú (15-64 éves) népesség aránya 67%, a munkaképes kor utáni (65 éves és idősebb) népesség aránya pedig 17%. A teljes lakosság 49 %-a férfi és 51 %-a nő.
A lakosság 98,9 %-a szlovák állampolgárságú. A legtöbb más állampolgárságú személy a Pozsonyi kerületben él állandó jelleggel, a legkevesebb a Trencséni kerületben.
A népszámlálás eredményei által mutatott egyik pozitív tendencia az, hogy az egyetemi végzettségű lakosok aránya nőtt (18,4%). A lakosok többsége azonban még mindig teljes középfokú végzettséggel, érettségivel rendelkezik.

Az egyetemi végzettséggel rendelkező népesség jelentős része (31,7%) a pozsonyi régióban él. Ugyanakkor a Pozsonyi kerületben a legalacsonyabb az általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (11,6%). A Szlovák Köztársaság valamennyi régiójában nagyon kiegyensúlyozott a középfokú végzettséggel rendelkező, érettségivel rendelkező lakosság aránya.
A családi állapotot illetően a 2021-es népszámlálás eredményei összehasonlíthatók a korábbi népszámlálások eredményeivel.

A nemzetiségre vonatkozó adatokat, a többi, önbevalláson alapuló adattal együtt, mint például az anyanyelv vagy a vallási hovatartozás, jövő év januárjában teszik közzé.

 

Járás Összesen férfi
abs. % abs. %
Dunaszerdahely 124 669 60 725 48,71 63 944 51,29
Komárom 100 952 49 246 48,78 51 706 51,22
Érsekújvár 138 168 67 274 48,69 70 894 51,31
Galánta 95 124 46 831 49,23 48 293 50,77
Vágsellye 51 477 25 337 49,22 26 140 50,78
Senc 96 715 46 908 48,5 49 807 51,5
Rimaszombat 80 666 39 365 48,8 41 301 51,2
Rozsnyó 59 345 29 075 48,99 30 270 51,01
Losonc 70 422 34 126 48,46 36 296 51,54
Léva 110 469 53 544 48,47 56 925 51,53
Nagykürtös 41 998 20 538 48,9 21 460 51,1
Kassa – vidék 128 346 63 933 49,81 64 413 50,19
Tőketerebes 103 687 50 764 48,96 52 923 51,04
Nagymihály 108 954 53 263 48,89 55 691 51,11

népszámlálás

%d bloggers like this: