Lapajánló Szabadidő

Gyógypedagógiai Szemle

Gyógypedagógiai szemle

Megjelent a Gyógypedagógiai Szemle 2021/4. száma. A folyóirat térítsémentes online formában legkorábban a nyomtatott lapszám megjelenése után 6 hónappal érhető el ezen a honlapon (féléves késleltetett megjelenés), addig a lapszám absztraktjai olvashatók elektronikusan.

A Gyógypedagógiai Szemle a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének negyedévente megjelenő, tudományos szakmai folyóirata. Lapszámaiban a tágan értelmezett gyógypedagógia szakterületeinek új tudományos eredményeit, gyakorlati munkájának szakszerű és igazolható tapasztalatait közli.

A folyóirat célja a közölt tudományos írások révén a gyógypedagógus szakemberek, a társszakmák szakemberei, az érintett személyek és családtagjaik számára elérhetővé tenni a különböző gyógypedagógiai szakterületek legújabb tudományos kutatási eredményeit.

Mindezt független és anonim szakmai bírálók által bírált (ún. kettős vak bírálati eljárás alkalmazásával), megbízható és korszerű szakmaiságon alapuló szakcikkek közlésével kívánjuk elérni.

Szerkesztőségünk alapelvei közé tartozik annak hangsúlyozása, hogy a gyógypedagógia elmélete és gyakorlata egymástól elválaszthatatlan, nem egymástól független területek. A folyóiratban megjelenő publikációk is ezt az elvet hivatottak képviselni.

A Gyógypedagógiai Szemle a gyógypedagógia specifikus területeinek aktuális hírei mellett évek óta állít össze évente egy tematikus számot egy-egy szakterület összefoglalójaként, illetve az időszaki eseményekről, megjelent friss kiadványokról is közöl rövid tájékoztatókat, szakmai recenziókat.

Tartalom:

Tudományos közlemények
Borbála Gabriella Koltai, Krisztina Stefanik, Miklós Győri
Integráció vagy különnevelés? Szülői döntést befolyásoló tényezők autizmussal élő gyermekek oktatási formájának kiválasztásában
245-260
Roland Hegedűs
Tanulási zavarral küzdő gyermekek Országos kompetenciamérésen elért eredményei és jellemzői
261-277