6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – Oszthatóság kettővel, öttel

Oszthatóság
Szarka Beáta

A 2- vel és az 5- tel való oszthatóság jeleinek felfedezése, páros és páratlan számok, utasításkövető tevékenység

  • Azok a természetes számok, amelyeknek egyesei helyén 0,2,4,6 vagy 8 áll, oszthatók 2-vel.
  • A többi szám nem osztható 2-vel.

 

  • Ha egy szám egyesei helyén 0 vagy 5 áll, akkor osztható 5-tel.
  • Ha az egyesei helyén sem 0, sem 5 nem áll, akkor az nem osztható 5-tel.

Az EduTV magyar nyelvű matematika órái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának projektje. A tanulók, de a tanárok és a szülők számára is oktatási eszköz, különösen akkor, ha egy tanuló különböző okok miatt nem tud részt venni az órákon. A videókat az állami oktatási programoknak megfelelően a tantárgyak céljainak és tartalmának megfelelően dolgozzák fel.

Tanár: Horváth Anikó
Értékelő/ konzulens: Ozorák Erika

 

https://viki.iedu.sk/content/AnZu9msAUz/EDUTV_MAD/5_MADMAT_6r_delitelnost_dvomi_piatimi.pdf

%d bloggers like this: