Oktatás

Ezeket a témákat adták a magyar érettségizőknek a szlovák írásbelin 2023-ban

írásbeli, érettségi, szlovák témák, 2023
(Fotó: minedu)

A közszolgálati rádióban 12.25-kor sorsolták ki a 2023-as szlovák írásbeli fogalmazás érettségi témáit a magyar végzősök számára. Ezekből választhattak:

1. Kto druhému jamu kope… (Rozprávanie)

Vyrozprávajte príbeh s nečakaným rozuzlením:
– v ktorom niekto chcel úmyselne niekomu uškodiť, ale nakoniec sa to obrátilo proti nemu
a sám pocítil negatívne následky svojho konania;
– priblížte okolnosti zážitku – miesto, čas, postavy, priebeh udalosti;
– dodržte charakteristické znaky rozprávacieho slohového postupu a rozprávania, využite
výrazové prostriedky umeleckého a hovorového štýlu.

2. Vítajte v našom regióne (Referát)

Pripravte si referát o našom regióne, ktorý prednesiete na triednickej hodine:
– oslovte zúčastnených, pomenujte príležitosť, pri ktorej referát zaznie;
– predstavte región, v ktorom žijete;
– informujte žiakov zo spriatelenej školy o základných geografických údajoch (poloha,
rozloha, zloženie obyvateľstva);
– informujte ich o významných centrách a významných osobnostiach regiónu;
– predstavte im prírodné, historické a kultúrne zaujímavosti;
– dodržte charakteristické znaky výkladového a informačného slohového postupu
a referátu, využite výrazové prostriedky náučného a rečníckeho štýlu.

3. Osamotená ľudská bytosť bez ľudskej spoločnosti nemôže prežiť  – Dalajláma (Úvaha)

Uvažujte o dôležitosti spoločnosti ľudí v živote jednotlivca:
– spomeňte pozitívne aj negatívne stránky spolužitia;
– rozmýšľajte napr. o potrebe medziľudských vzťahov v živote človeka;
– zamyslite sa nad podobou vzťahov v rodine, v škole, v zamestnaní, medzi priateľmi;
– spomeňte vzťah spoločnosti k ľuďom bez domova a k zdravotne či sociálne
znevýhodneným spoluobčanom;
– spomeňte najčastejšie formy komunikácie v súčasnosti;
– dodržte charakteristické znaky úvahového slohového postupu a úvahy, využite výrazové
prostriedky umeleckého a hovorového štýlu.

4. Nie sme ako oni (Charakteristika)

Napíšte porovnávaciu charakteristiku dvoch generácií:
– charakterizujte svoju generáciu a generáciu vašich rodičov;
– pri porovnávaní generácií sa zamerajte na ich charakteristické črty;
– opíšte ich pohľad na svet a život (generačné konflikty);
– opíšte riešenie problémov a vyrovnávanie sa s nimi;
– zachyťte ich štýl obliekania, záujmy, slovník;
– dodržte charakteristické znaky opisného slohového postupu a charakteristiky, využite
priamu aj nepriamu charakteristiku, využite výrazové prostriedky umeleckého štýlu.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.02 MB]

 

%d bloggers like this: