Hazai hírek Konferencia

A külön- és egybeírás logikus rendszere

A különírás és az egybeírás logikus rendszere a magyar helyesírásban – ezzel a címmel tartott előadást Antalné Szabó Ágnes egyetemi docens a Comenius Egyetem magyar tanszékén, az immár kilencedik évfolyamába lépett Mesterkurzus című előadás-sorozat keretében.

„A magyar helyesírás különíró helyesírás. Egészen addig különírunk, amíg nincs rá okunk, hogy egybeírjunk”

– kezdte előadását. A különírás és az egybeírás minden magyarul író számára ismerős probléma. Nem kell ahhoz a magyar nyelvvel szakmai szinten foglalkozni, hogy az ember tanácstalanul álljon meg írás közben, és eltöprengjen: akkor most egybe vagy külön? A vonatkozó szabályokat gyakran átláthatatlannak, logikátlannak tituláljuk, az előadó azonban bebizonyította, hogy amennyiben az előadás első két mondatából indulunk ki, valójában logikus rendszerről van szó. Ha ezeket elfogadjuk, már csak azt kell felfejteni, milyen okunk lehet az egybeírásra.

A szabályok

Antalné Szabó Ágnes, A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása (2015) vonatkozó részének szerkesztője az okokat három forrásra vezette vissza. (Ez lényeges eltérés a helyesírás előző kiadásához képest: filozófiai kifejezéssel élve azt mondhatnánk, „megtisztította” a szabályzatot, célul tűzte ki a közérthetőséget.) A három forrás pedig: a jelentésváltozás, a nyelvtani kapcsolatok alaki jelöletlensége és az íráshagyomány. Az előadó szisztematikusan haladva magyarázta el az egyes források jelentését, miközben nem mellőzte az interaktív elemeket sem, a gondolatvezetésbe hallgatóságát is belevonta.

Természetesen szó esett a kivételekről is, mint kiderült, a közhiedelemmel ellentétben ezekből viszonylag kevés van. A helyesírás nem öncélú, nemcsak azért fontos az egybeírás adekvát alkalmazása, hogy szabályszerűen járjunk el. Azért is fontos, mert az egybeírás valamilyen kapcsolatot jelöl, ami befolyásolja az értelmezést. Nem mindegy, hogy valaki földön futó vagy földönfutó, hogy egyszerű példával éljünk. Viszont, ahogy az ELTE egyetemi docense kifejtette, senki sem tudja minden helyzetben a helyesírást megfelelően alkalmazni. Mindenkinek vannak gyenge pontjai, hiányosságai, de törekednünk kell a kodifikált írásformák használatára. Éppen ezért elengedhetetlen az aktuális szabályzat beszerzése, mely alapvető kelléke kell legyen minden háztartásnak.

A Mesterkurzus előadás-sorozat lehetőséget biztosít arra, hogy elmélyüljünk szakmai kérdésekben, és diskurzusba kerüljünk szaktekintélyekkel. Ez a számunkra hasznos előadás nem valósulhatott volna meg a tanszék mellett működő Szenczi Molnár Albert Egyesület és a szlovákiai nemzetiségek kultúráját támogató Kult Minor segítsége nélkül.

Török Máté másodéves tanár szakos hallgató

Kapcsolódó:

Áttekinthető-e a külön- és egybeírás a magyar helyesírásban?