Oktatás

Közel egymillió euró támogatás kutatás-fejlesztési tevékenységére

Közel egymillió eurónyi támogatást nyert a komáromi Selye János Egyetem a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon folytatott kutatás-fejlesztési tevékenységére a Digitális Szlovákia és kreatív ipar területén.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból a képfeldolgozás, a mesterséges intelligencia, a robotika, az autonóm eszközök és az adatfeldolgozás tárgykörében nyújtott teljesítményre fordíthatják az összeget.

A karon 2015-ben létrehozott Intelligens Robotikai Központ kutatási eredményeivel már az eddigiekben is több fejlesztéshez járult hozzá az ember-gép és gép-gép kommunikáció, a pilóta nélküli robotjárművek, a robotrendszerek együttműködése, illetve a 3D és 4D modellezés és rekonstrukció területein.

A támogatás lehetővé teszi a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon és az Intelligens Robotikai Központban folytatott szakmai munkához szükséges infrastruktúra fejlesztését és a személyi állomány – főképp fiatal kutatókkal – való bővítését. A projekt újabb kaput nyit a nemzetközi kutatásokba való további bekapcsolódásra.

Informatika szak

A támogatás haszonélvezői főképpen az egyetem informatika szakos hallgatói, akik nemzetközi szinten is kiemelkedő feltételek között készülhetnek fel pályájukra, s szerezhetnek a legmodernebb eszközök működésével kapcsolatos tapasztalatokat és naprakész tudást.

További, félmillió eurót meghaladó vissza nem térítendő támogatásban részesült a Selye János Egyetem Tanárképző Karának Kémia Tanszéke az Európai Fejlesztési Alaptól, amely a Nanokémiai és Szupramolekuláris Laboratórium fejlesztésére irányul.

A 2015-ben kiépített laboratórium a szemmel nem látható, kisméretű részecskék kutatását végzi nemzetközi szinten. Az ilyen részecskék felhasználása – Mészáros Róbert professzor elmondása szerint – leginkább a biotechnológiában, a napelemek gyártásánál, illetve az orvostudományban jellemző. A SJE Kémia Tanszéke ezeknek az anyagoknak a kutatásával járul hozzá a fejlesztésekhez. Az elnyert támogatás fejlesztéseinek köszönhetően erősödik a jelenleg is nemzetközi elismertségnek örvendő laboratórium és a tanszék kutatási kapacitása, a tudományos munkákba is több szakembert tudnak bevonni. A projekt pozitív hozadéka, hogy az eszközöket és a tudományos eredményeket használhatják a kémia szakos hallgatók is. A tanszék kémia szakos hallgatói így nem csupán a tanári pálya felé orientálódhatnak, hanem módjuk nyílik a gyógyszeriparban, a vegyiparban, vagy az energetikai szférában való elhelyezkedésre.

A Selye János Egyetem Nanokémiai és Szupramolekuláris Laboratóriumában egyelőre alapkutatás és a tudományosság támogatása folyik. A későbbiekben megnyílhat az út a nagyobb cégekkel való együttműködésre is.

A Tanári Kar is sikeresen pályázott

Szlovákia egyetlen, magyar oktatási nyelvű, állami fenntartású egyetemén a Tanári Kar is sikeresen pályázott. A kar Befektetési és Informatizációs Kormányalelnöki Hivatalhoz benyújtott pályázata sikeresnek bizonyult. A pályáztató a programra vissza nem térítendő támogatást ítélt meg.

Így a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektethetnek a komáromi tanárképzőn a gyakorlati oktatásra. Még az idén „Tanuljunk jobban tanítani” projektet indítanak a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. Az egyetem legnépesebb kara az elnyert támogatással javítani kívánja a hallgatók szakmai gyakorlatának körülményeit és színvonalát. Ennek a projektnek a keretein belül szakmai anyagok is készülnek majd az egyetemi oktatók és a hallgatók számára.

A támogatott programban 500 nappali tagozatos egyetemi hallgató és 80 gyakorlati oktatásba bevont tanár vesz részt. A projektnek köszönhetően a Selye János Egyetem Tanárképző Karának az eddigi 35 oktatási intézményből álló gyakorlóintézményi hálózata több iskolával bővül. A kar és az ott tanulók fejlődését szolgálja a pályázati támogatás. Nem csupán az egyetem és gyakorlóintézményei együttműködését teszi szorosabbá, hanem a gyakorlati oktatás erősítésével a jövő pedagógustársadalmát is felkészültebbé teszi.