Matematika Tanuljunk

Matematika – Összeadás és kivonás tízezres számkör


Általános iskola alsó tagozatában gyermeked még csak ismerkedik a matematikával. 4 évig tanulja az összeadás és kivonás, valamint a szorzás és osztás műveleteket. Ezeket a műveleteket nevezzük „A négy alapműveletnek”, mert a matematikában az összes többi művelet az alapműveletek segítségével végezhetők el.

Az összeadás és a szorzás, abban hasonlít egymáshoz, hogy a tagok felcserélhetőek. Az összeadásban tetszőlegesen csoportosíthatjuk az összeadandó tagokat, mivel a zárójelek felbontása után ugyanazt az eredményt kapjuk, mintha nem is alkalmaznánk zárójelet. Fontos megjegyezni, hogy az összeadást balról jobbra végezzük el, és egyszerre mindig csak két számot adhatunk össze!

A kivonás az a művelet, amely során 2 számból kivonással különbséget végzünk. Az összeadáshoz hasonlóan az egyenlet tagjainak külön elnevezésük is létezik: azt a számot nevezzük kisebbítendőnek, amelyikből ki akarunk vonni egy másik tagot. Amit pedig kivonunk, azt kivonandónak nevezik. A kivonás az összeadás fordítottja, így gyermeked mindig ellenőrizheti, hogy helyes eredményt kapott-e.

Lényeges különbség az összeadáshoz képest, hogy kivonáskor a tagok nem cserélhetőek fel, mert teljesen más eredmény jöhet ki a felcseréléssel. Kivonás esetén nem csoportosíthatjuk tetszőlegesen a tagokat sem.

%d bloggers like this: