Matematika Tanuljunk

Távtanítás – Középiskola 4. o. – A permutáció

A permutáció. A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Pannon RTV közreműködésével 2020-ban az általános és a középiskolák minden osztálya számára egy teljes évnyi tananyag kerül rögzítésre. A tanórák a YouTube-on érhetőek el a diákok szülők számára, akik szükség esetén az így létrehozott tudástár felhasználásával sajátíthatják el a tananyagot.

permutációAz absztrakt algebrában és a kombinatorikában egy A halmaz permutációján annak önmagára vett bijektív leképezését értjük. Bár időnként beszélünk végtelen halmazok permutációiról,  A a legtöbb vizsgálatban véges, és így permutáción A elemeinek egy meghatározott átrendezését vagy sorbarendezését értjük.

Ha például A egy csomag kártya, akkor a kártyák megkeverésével A egy permutációját állítjuk elő. Hasonlóképpen, ha A elemei egy futóverseny résztvevői, akkor a verseny minden lehetséges végeredménye A egy permutációját képviseli.

A permutáció

Példa: Hányféleképpen sorakozhatnak fel egy egyenes sorban egy 26 fős osztály tanulói? Az osztálynak mint 26 elemű halmaznak 26! permutációja van (26 faktoriális), azaz ennyiféle sorrend lehetséges.

Tanár: Béres Zoltán

Matematika, középiskola 4. osztály