Hazai hírek

Az inkluzív oktatás nagy lendületet kaphat

Az inkluzív oktatás nagy lendületet kaphat, mivel az oktatási minisztérium átfogó integrációs/inkluzív megoldásokat vezet be. A törvény először határozza meg a befogadás/inklúzió fogalmát, bevezeti az iskolai támogató csoportokat, meghatározza a tanácsadó tanácsok reformját, és bővíti az általános iskola befejezésének lehetőségeit.

A minisztérium stratégiát dolgozott ki a lemorzsolódási arányok csökkentésére, és a gazdaságélénkítési tervből forrásokat különített el korrepetálásra, az orientációs rendszer reformjára és az iskolaépületek akadálymentesítésére…

Az inkluzív oktatás, azaz a tanulók különböző igényeiknek megfelelő oktatás most először szerepel egy törvényben. Az a filozófia, amely szerint az iskolában egy alkalmazott elszigetelten dolgozik a sajátos szükségletű tanulóval, az átfogó befogadó csapatok rendszere felé mozdul majd el. Az iskolai támogató csoportokat nem egy tanulóra tervezik, hanem az iskola minden olyan tanulójával együtt kell dolgozzanak, akinek szüksége van rá. Az irányítási rendszer első szintjeként is működnek.

„Ha egy tanulónak problémái vannak, például ADHD, diszlexia vagy autizmus, a szülőnek nem kell majd több kilométert utaznia egy tanácsadó központba, és várnia, hogy gyermeke sorra kerüljön. A tanuló közvetlenül az iskolában kaphat alapvető segítséget és támogatást az iskolai támogató csoporttól. Ez segít nekik abban, hogy leküzdjék az akadályokat és nehézségeket, hogy megbirkózzanak az oktatási folyamattal, vagy hogy sikeresek legyenek az iskolában” – mondta Svetlana Síthová, államtitkár.

„Ez a tanácsadás úgynevezett első szintje. Ha a problémák továbbra is fennállnak, a következő szintek következnek: az iskolai gyógypedagógus, az általános tanácsadó központ, végül a speciális tanácsadó központ. Itt olyan magasan specializált tevékenységeket végeznek, mint az átfogó diagnosztika, rehabilitáció vagy terápia. A szülők így közvetlenül az iskolában találnak majd alapvető segítséget, és szükség esetén továbbirányítják őket”

– magyarázza Svetlana Síthová a tanácsadási rendszerben bekövetkezett változások alapelveit. Lesz egy közös ügyfél-regisztrációs portál is, amely megkönnyíti az információcserét, és amely szorosabb együttműködést vezet be a tanácsadó központ, az iskola és a támogató csoport között.

A tárca kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő, a szociálisan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulókra is.

„Stratégiát dolgoztunk ki az osztályismétlések csökkentésére. Ez egy olyan szabályrendszer, amelyet az iskolák követnek a lemaradó tanulók megsegítésére. Ugyanakkor a tanulóknak nyújtott támogatásokat is bevonjuk, hogy ne kelljen évet ismételniük, és sikeresek lehessenek az iskolában. A fő intézkedés a korrepetálás, amelyre 3,75 millió eurót különítettünk el” – mondta Síthová.

További intézkedések közé tartozik a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára létrehozott iskolai gyermekklubok költségtérítése, valamint az óvodákban a fogyatékkal élő vagy egyéb hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó tanársegédek létrehozása. A helyreállítási tervben és az uniós alapokban a minisztérium az iskolaépületek akadálymentesítésére is előirányoz forrásokat, hogy azokat a kerekesszékes vagy mozgáskorlátozott tanulók számára is hozzáférhetővé tegye.

Az oktatási minisztérium új lehetőségeket vezet be az úgynevezett „középfokú oktatás” és az alsó középfokú oktatás számára is. Ezeket azoknak tervezték, akik a múltban nem fejezték be az általános iskolát, és ezt szeretnék orvosolni. Ezt háromféleképpen tehetik meg. Az első lehetőség az oktatási Intézet által meghatározott vizsga lesz. A másik lehetőség pedig a külső tesztelésre való jelentkezés. A harmadik lehetőség a középfokú oktatás lesz, amelyet kibővítenek. A középiskolák és a normál általános iskolák mellett a speciális iskolák is képesek lesznek ezt biztosítani.

A törvény fenntartja a fogyatékkal élő tanulók számára az előkészítő osztályok lehetőségét is. A múltban a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára létrehozott előkészítő osztályokat megszüntették, és szerepüket a kötelező iskola előtti oktatással helyettesítették.