Hazai hírek

Pozsonypüspöki Magyarságának Megmaradásáért Díj a helyi Alapiskolának és Óvodának

„Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.”

Ady Endre Üzenet egykori iskolámnak című versének részletével vezetjük be a laudációt, amely most nem egy személyről, hanem személyekről szól.

PozsonypüspökiA gazdag múlttal és hagyománnyal rendelkező pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda az újranyitás óta 71 esztendeje megszakítás nélkül működik. Nehéz úgy szólni az iskoláról és  pedagógusairól, hogy elvonatkoztassam magam történelmétől, hiszen annak idején 9 éven keresztül én is és családom többi tagja is részese volt az oktatásnak, igaz akkor még vagy 5-6 száz, később csökkent létszámmal ugyan, de sok gyerek látogatta az intézményt. Amit akkor alapként ebben az intézményben az akkori pedagógusoktól kaptam/kaptunk, egy életre szól. Azóta nagyot fordult a világ, magyarságunk egyre fogy és szórványmagyarként a fővárosban e kis magyar szigeten megélni mindennapi életünket, anyanyelvünket és anyanyelvi intézményünk küzdelmes napjait, bizony erős akaratot, egyenes gerincet, a gyökerekhez való ragaszkodást, a gyökerekbe való kapaszkodást és erős önazonosságtudatot igényel.

A mára már az óvoda intézményével egyesített alapiskola, amelyben 124 diák és 41 óvodás van, nap, mint nap nagy kihívások elé néz. A teljesség igénye nélkül most csak az utolsó néhány évre korlátozzuk a méltatást.

Pozsonypüspöki
Mgr. Nagy Mónika

Mgr. Nagy Mónika ötödik iskolai évét kezdi a 10 éve összevont intézmény igazgatójaként. A 17 pedagógussal, 4 óvónővel és a 7 alkalmazottal egyetemben ez idő alatt hatalmas változást vittek végbe az oktatásban, az intézmények környezetében, belső életében. A korábbi 80 fős létszámot szívós munkával, kreativitásukkal, az oktatás színvonalának emelésével és az iskolai légkör családiassá tételével mára már 124 főre emelték. A fiatal pedagógusgárda tagjai hivatásuknak tartják a gyerekek oktatását és nem csak munkahelynek tekintik. Mindnyájan arra törekszenek, hogy a tanulók a színvonalas tárgyi tudás mellett megfelelő emberi tartással, önazonosságtudattal rendelkezzenek. Kis iskola lévén minden egyes gyerekre külön oda tudnak figyelni. Számtalan azon szakkörök, érdekkörök és nyelvtanulási köröknek a száma, amelyek között mindenki egyéniségének megfelelően választhat. Van képzőművészeti, népi- és moderntánc szakkör, olvasókör, nyelvkör és médiakör is, hogy csak néhányat említsünk. Az „ép testben ép lélek“ jelszóval a sportolási lehetőséget is fontosnak tartják és a tehetségesek a labdajátékokban élhetik meg sikereiket. A tehetséggondozás területén a természettudományok, az irodalom, az anyanyelv, a szlovák és idegen nyelv és a művészetek területén segítik a tanulók fejlődését. Az intézmény igazgatójának köszönhetően minden alkalmat megragadnak ahhoz hogy az iskolát és óvodát fejlesszék, és ezért rengeteg pályázatot dolgoznak ki, amelyek általában sikeresek. A tanulók különböző versenyeken mérik össze erejüket más iskolák tanulóival, sokszor idegen nyelvi közegben is

Pozsonypüspöki

, ahonnan általában elismeréssel, díjakkal térnek haza. Állandó szereplői az iskolai műsoroknak és a Csemadok rendezvényeknek, nemzeti ünnepeinkre a legtöbbször irodalmi műsorral készülnek.

Az óvodai gyerekek rendszeresen látogatják az iskolát, s mire elérik az iskolaérettség korát, mint ismerős intézménybe, azaz haza jönnek és zökkenőmentesen tudnak beilleszkedni a környezetbe. A pedagógusok évente viszik a gyerekeket természetiskolába, sítanfolyamokra és egyéb tanulmányi látogatásokra. A tanulók szülei magasra értékelik a pedagógusok munkáját, amelyet minden módon segítenek. Igazi családi iskola a miénk, amely az óvodától kezdődően nagy szeretettel és odafigyeléssel veszi körül a gyerekeket.

Mivel magyarságunk, hagyományaink, kultúránk, anyanyelvünk ápolása országos és helyi szinten alapjában véve a Csemadok alapszervezeteire hárul, amiben a nagy és gazdag múlttal és cselekvő jelennel rendelkező pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda hathatósan segít, ezért bátran állítjuk, hogy megmaradásunk zálogaként tekintünk rájuk.

Éppen ezért a Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének tagjai a vezetőség javaslatára a 2021-es év „Pozsonypüspöki Magyarságának Megmaradásáért” Csemadok-díjat az Alapiskola és Óvoda tanintézménynek adományozza.

Pozsonypüspöki, 2021. október 3.

Jégh Izabella laudációja

Pozsonypüspöki Pozsonypüspöki
Pozsonypüspöki Pozsonypüspöki