Felhívások

A néphagyomány az oktatásban – képzés a Selye János Egyetem

néptánc
(Fotó: Hagyományok Háza)

A Selye János Egyetem Tanárképző Kara együttműködve a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia szervezettel 2023 októberétől Néphagyomány az oktatásban címmel innovációs képzést indít. A program a 138/2019 sz., a pedagógiai alkalmazottakról szóló törvény vonatkozó előírásaival összhangban valósul meg.

A képzés célja a hagyományközvetítés formáinak elméleti és gyakorlati megismertetése és beépítése az oktató-nevelői munkába. A 60 órás képzés során a résztvevők néprajzi és táncfolklorisztikai alapismeretekre tesznek szert, megismerkednek a hagyományközvetítés pedagógiai módszertanával, az óvodai és iskolai hagyományápolással a gyerekek életkora és képességei figyelembe vételével, és a nevelési-oktatási folyamatba való beillesztés tervezési módszereivel. A pedagógusok áttekintést kapnak a szlovákiai magyar nyelvterület etnikai és táji tagolódásáról, a magyar népi játékok rendszeréről, a magyar népszokások felosztásáról, a magyar népzene dialektusterületeiről, a magyar tánctípusokról és táncdialektusokról, megismerkednek a népi játékok átadásának módszertanával, valamint az ünnepi szokások alkalmazásával az óvodai és iskolai munkában.

A képzést sikeresen befejező résztvevők 3 % fizetésemelésre jogosultak a 138/2019 sz. törvény, 14e § d) pont értelmében.

Célcsoport:
a. óvodapedagógus
b. tanító/tanár (alsó tagozatos tanító, alap- és középiskolai tanár, művészeti alapiskola tanára)
c. nevelő
d. pedagógiai asszisztens
A képzés típusa: innovációs képzés (138/2019 sz. törvény 55. §-a értelmében)
A képzés időtartama: 60 tanóra (55 óra jelenléti és 5 óra distans formában. Lásd: A képzés órarendje)
A képzés befejezésének módja: záróprezentáció 3 fős vizsgabizottság előtt (138/2019 sz. törvény 56. §-a értelmében)
Helyszín: Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Pozsonyi út 3322

A résztvevők száma: minimum 20 fő, maximum 25 fő

Szakmai garans: PaedDr. Török Tamás, PhD.

A képzés előadói: Mgr. Dóczé Mónika, Méhes Katalin, Mgr. Varga Lia, Mgr. Varga Norbert

Képzési alkalmak (tervezet):
– 2023. október 6-7.
– 2023. október 20-21.
– 2023. november 3-4.
– 2023. november 17-18.

A képzéssel kapcsolatban további információkat a Selye János Egyetem munkatársa (Bartalos Lilla, SJE Tanárképző Kar, 2. emelet, 217-es iroda; tel.: 035/3260-807, E-mail: bartalosl@ujs.sk), tartalmi-szakmai kérdésekben a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia munkatársa (Varga Norbert, tel.: 0908/041-947, Email: varga68.norbert@gmail.com) nyújt.

Bővebben: https://pf.ujs.sk/hu/oktatas/pedagogus-tovabbkepzes/nephagyomany-az-oktatasban.html?jjj=1694634711148

 

%d bloggers like this: