6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – Szöveges feladatok – a tizedestörtek szorzása

Szöveges feladatok: Az egész számokat könnyű volt tízzel, százzal, ezerrel szorozni.

1210=12012⋅10=12012100=120012⋅100=1200121000=12 00012⋅1000=12 000; …

Annyi 0-t írtunk a szám végére, ahány 0 a szorzóban szerepelt.

Ha egy egész számot írunk le, akkor nem szoktuk kiírni a tizedesvesszőt, mert felesleges. Nincs olyan törtrész, amelyet el kell választani az egész számtól. Például: 12,0.

Ha azonban a 12 helyett mégis 12,0-et vagy 12,000-et gondolunk, akkor jobban látszik, hogy mi történik a tizedesvesszővel, ha 10-zel szorzunk. Minden számjegy 10-szeres értéket fog jelenteni, azaz eggyel nagyobb helyi értékre lép, vagy ami ugyanezt jelenti, a tizedesvessző eggyel jobbra kerül.

Ha 100-zal szorzunk, akkor a tizedesvessző két hellyel, ha 1000-rel, akkor három hellyel kerül jobbra stb.

A 10-zel, 100-zal, 1000-rel … szorzott tizedes törtben a tizedesvesszőt egy, kettő, három … helyi értékkel visszük jobbra.

Kapcsolódó

https://www.matific.com/hu/hu/home/maths-activities/6-oszt%C3%A1ly/tizedesek/