Polgári nevelés Tanuljunk

Szlovákia kerületi önkormányzatai

Szlovák kerületi önkormányzatok

Közigazgatási szempontból Szlovákia területe kerületi önkormányzatokra bomlik, amelyek központját az ország legnagyobb városai alkotják. Ezek a kerületek eltérőek – különböznek egymástól lélekszámban, népsűrűségben, a lakosság életkor szerinti szerkezetében, természeti és kulturális jellegükben, ami a helyi szokásokban és népművészetben is megnyilvánul. Jelenleg Szlovákia nyolc önkormányzati kerületre van felosztva.

BA – Pozsonyi kerület
BB – Besztercebányai kerület
KE – Kassai kerület
NR – Nyitrai kerület
TN – Trencséni kerület
TT – Nagyszombati kerület
PO – Eperjesi kerület
ZA – Zsolnai kerület

Pozsonyi kerület

A Pozsonyi kerület 2053 km² területével Szlovákia legkisebb kerülete. Délnyugat-Szlovákia nyugati részén, a Duna partján, kiterjedt természeti egységek találkozásánál (Kárpátok, Alpok, Bécsi és Duna-katlan) fekszik. Gazdasági szempontból az ún. „arany háromszögben”, Szlovákia, Ausztria és Magyarország hármas-határánál fekszik, a cseh határ valamint több nagyváros, Bécs, Győr, Budapest és Brünn közelében. Gazdasági szempontból az ország legfejlettebb területei közé tartozik, a bruttó hazai termék (GDP) több, mint negyedét állítja elő.

Nagyszombati kerület

A Nagyszombati kerület (szlovákul Trnavský kraj) közigazgatási terület Nyugat-Szlovákiában. Délen Magyarország, északnyugaton Csehország, Ausztria, nyugaton a Pozsonyi kerület, keleten a Trencséni és a Nyitrai kerület határolja. Területe 4158 km², lakosainak száma 554 741 fő (2011), székhelye Nagyszombat (Trnava). Lakosságának 21,8 százaléka, azaz 120 784 személy magyar nemzetiségű.

Trencséni kerület

A Trencséni kerület (szlovákul Trenčiansky kraj) közigazgatási egység Nyugat-Szlovákiában. Északnyugaton Csehország, délnyugaton a Nagyszombati kerület, délen a Nyitrai kerület, délkeleten a Besztercebányai kerület, északkeleten a Zsolnai kerület határolja. Területe 4501 km², lakosainak száma 594 328 (2011), székhelye Trencsén (Trenčín). Lakosságának 0,1 százaléka, azaz 797 személy magyar nemzetiségű.

Nyitrai kerület

A Nyitrai kerület (szlovákul Nitriansky kraj) közigazgatási egység Délnyugat-Szlovákiában. Délen Magyarország, nyugaton a Nagyszombati kerület, északon a Trencséni kerület, keleten a Besztercebányai kerület határolja. Területe 6343 km², lakosainak száma 689 867 (2011), székhelye Nyitra (Nitra). Területén 169 460 magyar él. 2001-ben 713 422 lakosának 27,6%-a, azaz 196 609 fő volt magyar nemzetiségű. Meghatározó tájegységei a Duna, a Nyitra és a Garam folyók völgyei. A kerület déli részein nagy számú magyar népesség él, melynek kulturális központja Komárom városa.

Zsolnai kerület

A Zsolnai kerület (szlovákul Žilinský kraj) közigazgatási egység Észak-Szlovákiában. Északról Csehország és Lengyelország, nyugatról a Trencséni kerület, délről a Besztercebányai kerület, keletről az Eperjesi kerület határolja. Területe 6788 km², lakosainak száma 688 851 fő (2011), székhelye Zsolna (Žilina). Lakosai közül 553 fő magyar nemzetiségű.

Besztercebányai kerület

A Besztercebányai kerület (szlovákul Banskobystrický kraj) közigazgatási egység Szlovákia középső részén. Délről Magyarország, nyugatról a Nyitrai kerület, északról a Trencséni és a Zsolnai kerület, északkeletről az Eperjesi kerület, keletről a Kassai kerület határolja. Területe 9455 km², ezzel a legnagyobb szlovákiai közigazgatási egység. Lakossága 662 121 fő (2001), székhelye Besztercebánya (Banská Bystrica), Közép-Szlovákia központja. Lakosságának 11,7 százaléka, azaz 77 795 személy magyar nemzetiségű. A kerület legnagyobb része a Gömör–Szepesi-érchegységben terül el, ezért itt vannak az ország nagy bányavárosai. Fő folyói a Garam és az Ipoly, utóbbi egyben a terület déli határát képezi Magyarország felé. Mindkettő a Dunába ömlik. A déli részeken jelentős számú magyar nemzetiség él.

Eperjesi kerület

Az Eperjesi kerület (szlovákul Prešovský kraj) közigazgatási egység Szlovákia északkeleti részén. Északról Lengyelország, nyugatról a Zsolnai kerület, délről a Besztercebányai és a Kassai kerület, keletről Ukrajna határolja. Területe 8993 km², lakosainak száma 814 527 fő (2011), székhelye Eperjes (Prešov). Lakosságának 0,08 százaléka, azaz 646 személy magyar nemzetiségű. (A 2011-es népszámlálási adatok alapján). Területe nagyrészt a Északnyugati-Kárpátokban, azon belül a Keleti-Beszkidek és tőle délre eső területen húzódik, nyugati részén terül el a Szepesség a felvidéki németek ősi településterülete. Főbb folyói a Tapoly, a Tarna, a Poprád, az Ondava és a Laborc.

Kassai kerület

A Kassai kerület (szlovákul Košický kraj) közigazgatási terület Szlovákia délkeleti részén. Délről Magyarország, nyugatról a Besztercebányai kerület, északról az Eperjesi kerület, keletről Ukrajna határolja.
Területe 6753 km², lakóinak száma 766 012 fő (2001), székhelye Kassa (Košice). Lakosságának 11.2 százaléka, azaz 85 415 személy magyar nemzetiségű. A kerület nyugati részén a Gömör–Szepesi-érchegység fekszik, keleten a Keletszlovákiai-alföld húzódik, mely a magyar Alföld északkeleti nyúlványa. Fő folyói a Hernád, a Tarca, az Ondava, az Ung és a Laborc.

kerületi