Csúcsszögek és mellékszögek, szögműveletek Az egymáshoz képest speciális (sajátos) helyzetű szögeket szögpároknak mondjuk. 1.  Egyállású szögek Ha két szög szárai párhuzamosak és páronként megegyező irányúak, akkor azokat egyállású szögeknek nevezzük. Az egyállású szögek…

Az a egész szám többszöröse a b egész számnak, ha van olyan egész szám, amellyel b-t megszorozva a-t kapunk. Tehát a többszörös az egész számmal történő szorzása valamely számnak.[1] Szemléletesen tehát arról van szó, hogy a b számot a-szor összeadjuk önmagával.…

Oszthatóság hárommal, kilenccel Egy természetes szám akkor és csak akkor osztható hárommal, ha számjegyeinek összege osztható hárommal. Egy természetes szám akkor és csak akkor osztható kilenccel, ha számjegyeinek összege osztható…

  Az oszthatóság kérdését teljes általánosságban Pascal francia matematikus vizsgálta. 4-gyel osztható az a szám, melynek a két utolsó jegyéből alkotott szám osztható 4-gyel. (Azaz ez a szám 00, 04, 08, 12,…

Az osztó, illetve a többszörös fogalmáról mi csak a természetes számok körében beszélünk. Azt mondjuk, hogy a 4 osztója a 12-nek, de mondhatjuk azt is, hogy a 12 többszöröse a…

A sík egy pontjából kiinduló két félegyenes a síkot két tartományra osztja. Az egyik tartomány és a két félegyenes szöget alkot. A szög jelentheti a félegyenesek által határolt síkrészeket (szögtartomány),…

A 10-zel és 100-zal való oszthatóság jeleinek felfedezése, utasításkövető tevékenység. Az oszthatósági szabályok számok utolsó számjegyei alapján 1. Az utolsó számjegy alapján a) 10-zel való oszthatóság A helyi érték táblázat alapján,…